Projekt „Život je matematika okolo nás“ ukazuje, ako sa v škole nenudiť
30. október 2023

Základná škola Benkova 34 v Nitre je od roku 2020 súčasťou medzinárodného projektu s názvom „Život je matematika okolo nás/Life Is Math Around Us“. Tento projekt vznikol v rámci programu Erasmus+ a v súčasnosti sa blíži k úspešnému ukončeniu všetkých projektových úloh, ktoré spojili desiatky žiakov a učiteľov z Litvy, Portugalska, Turecka a Slovenska. 

Všetky zrealizované aktivity tohto školského výmenného partnerstva spájal hlavný cieľ, a to zvýšenie záujmu detí o vedu, technológie a matematiku ako takú, rozvíjanie a upevňovanie kľúčových matematických kompetencií žiakov pomocou neobvyklých a pútavých činností. Cieľovou skupinou projektu sú všetci žiaci, ktorých spája „znudenosť“ z tradičných hodín matematiky.

Oblasti života, v ktorých nachádzame matematiku

Projekt bol rozdelený do šiestich etáp – oblastí života, v ktorých je matematika prítomná: architektúra, príroda, hry, ľudový folklór, technológie a gastronómia. Jeho začiatok bol ovplyvnený celosvetovou pandémiou COVID-19 a obmedzeniami, ktoré prinieslo dištančné vzdelávanie. Napriek tomu sa nám podarilo zorganizovať niekoľko úspešných online stretnutí, na ktorých žiaci v anglickom jazyku informovali o výsledkoch práce na diaľku a nadviazali prvé priateľstvá.

Matematika v architektúre

V rámci časti „Matematika v architektúre“ postavili žiaci ZŠ Benkova 34 v prostredí Minecraft skutočnú historickú budovu (Železničná stanica v Nitre) a vyčíslili náklady na jej následnú rekonštrukciu. Stavbe predchádzali dva online Minecraft workshopy, ktoré viedli starší žiaci našej školy pre tých mladších. Okrem toho tiež vypracovali návrhy a následne zrealizovali 3D modely známych slovenských stavieb (Kostol Sv. Michala v Drážovciach, budova Slovenského rozhlasu v Bratislave, vysielač na Zobore). Ďalšou zaujímavou aktivitou bolo vytvorenie multimediálnych plagátov v anglickom jazyku na tému legiend o mestách a miestach.

Matematika v prírode

Po návrate k prezenčnému vyučovaniu sme sa zamerali na „Matematiku v prírode“. Zážitkovým spôsobom v exteriéri sme merali výšku stromov, vzdialenosti, venovali sme sa pozorovaniu, zapisovaniu a čítaniu číselných údajov.

Matematika v hrách

Najkreatívnejšou časťou projektu bola „Matematika v hrách“. Žiaci vytvorili vlastnú matematickú stolovú hru Infinity Game, zameranú na upevňovanie vedomostí v šiestich tematických okruhoch učiva 6. ročníka a tiež na rozvoj sociálnych vzťahov v kolektíve a podporu práce v skupinách. Naprogramovali BBC Micro:bity a bežné hracie kocky nahradili elektronickými. Každá partnerská škola okrem toho vytvorila série hracích kariet na „počítanie bez kalkulačky“, ktoré sa dajú použiť na zatraktívnenie hodín matematiky a zvýšenie motivácie žiakov.

Matematika vo folklóre

K spoznávaniu a rešpektovaniu rôznych kultúr mala prispieť „Matematika vo folklóre“. Realizácia jednotlivých aktivít v tejto oblasti mala vzbudiť u žiakov záujem o objavovanie a skúmanie rozmanitých krás sveta. A že sa matematika ozaj dá nájsť aj vo folklóre, sme našim partnerom dokázali tým, že sme im predstavili krásu symetrie v čičmianskom vzore.

Medzinárodný rozmer projektu

Zúčastnené školy však neplnili príslušné projektové úlohy len na domácej pôde. V tureckom Kocaeli sa pedagógovia i žiaci bližšie zoznámili so vzdelávacím modelom STEAM, ktorý prepája praktické možnosti využitia vedy, techniky, inžinierstva, umenia a matematiky a pripravuje študentov na profesie budúcnosti.  

Počas celého obdobia trvania projektu sa uskutočnilo päť krátkodobých „mobilít“ – výmen skupín žiakov: Lekečiai v Litve, Osmanyie v Turecku, Alverca do Ribatejo v Portugalsku, Kocaeli v Turecko a napokon v júni 2023 ZŠ Benkova 34 privítala v Nitre 40 žiakov a pedagógov z partnerských škôl. Témou pracovného stretnutia bola „Matematika v gastronómii“. Žiaci sa venovali premene jednotiek, spoznávaniu tradičných receptov a neobišli ani vážnejšie témy, ako napríklad výživa ľudí či rozvoj potravinárskeho priemyslu. 

Výsledky všetkých projektových aktivít sú zverejnené na webovej stránke projektu, školských webstránkach partnerov a na platforme eTwinning. Záverečným výstupom je tiež knižná publikácia – Zbierka zábavných úloh z matematiky.

Pri realizácii projektových úloh bola mimoriadnym bonusom pre všetkých zúčastnených žiakov nielen popularizácia matematiky aj prostredníctvom množstva sprievodných aktivít a podujatí, ale najmä možnosť komunikovať s rovesníkmi v anglickom jazyku a rozvíjať svoje prezenčné zručnosti. Pedagógovia si zasa mohli medzi sebou vymeniť skúsenosti, osvojiť si nové vyučovacie metódy či vyskúšať nové stratégie a didaktické postupy, ktoré môžu následne ďalej využívať vo výchovno-vzdelávacom procese.

ZŠ Benkova 34 v Nitre sa do programu Erasmus+ zapája už od roku 2019. Dva z projektov, na ktorých škola participovala, boli pri záverečnom hodnotení vyhlásené za príklady dobrej praxe (NET – New Approach in Educational Technology a ALIVE – Make Biology Fun with Virtual Reality). Okrem opísaného projektu „Life Is Math Around Us“ v súčasnosti pracujeme na ďalších dvoch projektoch – „Virtual Labs For Chemistry“ o možnosti využitia virtuálnych laboratórií nielen na hodinách chémie a „Coding Girl – Girls Just Want to Have Fun Coding“ s cieľom podporiť technické vzdelávanie a informatické zručnosti dievčat.

Mgr. Eva Berešová, koordinátorka projektov
foto: archív projektu


Najčítanejšie správy
Dobrovoľní hasiči zasahovali aj pri…
16. máj 2024
Staň sa hrdinom a zapoj sa do Týždňa…
15. máj 2024
ZŠ Benkova sa zapojila do projektu Elektroodpad…
13. máj 2024
Pred Priorom odkryli 3600 rokov starý hrob
9. máj 2024