Projekt UNICEF: Z integrácie a inklúzie benefitujú všetci
16. január 2024

Ďalších 655 tisíc eur daroval Mestu Nitra Detský fond OSN (UNICEF). Peniaze boli odovzdané na základe Memoranda o porozumení, ktoré inštitúcie podpísali ešte v decembri 2022. Prvých 644 tisíc eur dostalo mesto už minulý rok. Realizácia projektu sa tak predĺži do konca novembra.

Primárne pôjde o realizáciu aktivít, ktoré súvisia s riešením krízovej situácie utečencov v Slovenskej republike. „Zrekonštruovať by sa mala bývalá budova Materskej školy Párovská 40 tak, aby bolo možné od septembra otvoriť novú triedu. Opravou prejde tiež budova (tzv. „domček“) v areáli ZŠ Krčméryho,“ informovala Lucia Szórád z Odboru projektového a strategického riadenia MsÚ v Nitre. Vzniknúť by v nej malo komunitné centrum pre mladých ľudí a obyvateľov z blízkeho okolia.

„Naplánovaná je aj grantová podpora pre projekty mladých ľudí, skupín aktívnych občanov a občianok a mimovládnych organizácií so zámerom posilnenia integrácie a zlepšenia vzájomnej spolupráce,“ dodala projektová manažérka.

Súčasťou projektu je pomoc s nákladmi na personálne pozície a vzdelávanie zamestnancov úradu aj ďalších relevantných aktérov. Čiastočne sa bude napríklad financovať personál podporných tímov na základných školách s viac ako 20 deťmi z Ukrajiny. Okrem toho sa tri materské školy a tri základné školy zúčastnia inkluzívneho vzdelávania v Škole inkluzionistov.

„Integrácia, inklúzia a financie na ňu vyčlenené sú prínosom pre všetkých. Je to zároveň preventívny prístup, aby ohrozené skupiny nepadli do chudoby a do znevýhodneného, škodlivého prostredia,“ uzavrela Lucia Szorád.

Okrem toho vďaka týmto aktivitám podporujeme a vzájomne prepájame slovenské a ukrajinské deti a tínedžerov v Nitre.

Informácie o projekte UNICEF budú predložené aj na vedomie mestskému zastupiteľstvu.

Jana Krajčovičová
foto: Roman Oravec


Najčítanejšie správy
Linka detskej istoty: Sme tu pre vás – vždy, keď…
21. jún 2024
Historické hodiny na starej radnici opäť tikajú
21. jún 2024
Pripomenuli sme si 20 rokov nášho suseda v únii
19. jún 2024
Súťaž na predajcov v mestskom parku
19. jún 2024