Program Slovensko

Program Slovensko (P SK) je strategický programový dokument Slovenskej republiky o čerpaní pomoci z fondov Európskej únie na roky 2021 – 2027. Program bol oficiálne schválený Európskou komisiou v novembri 2022.

Celková suma pridelených európskych zdrojov je 12,6 miliardy eur.  

Riadiacim orgánom P SK je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Kľúčový inštitucionálny mechanizmus pre definovanie územných cieľov prostredníctvom integrovaných územných stratégií a ich realizáciu v Programe Slovensko v rámci funkčného mestského územia jadrového mesta či súmestia predstavuje Kooperačná rada UMR. Kooperačná rada UMR je stálym kolektívnym komunikačným a koordinačným orgánom a nástrojom územnej spolupráce na území udržateľného mestského rozvoja podľa § 2 psím. h) zákona o regionálnom rozvoji.

Kooperačná rada UMR Nitra

Viac informácií na https://www.eurofondy.gov.sk/


Vytvorené: 9. 3. 2023