Prevádzka materských škôl počas jesenných prázdnin
25. október 2023

Počas jesenných prázdnin v dňoch 30. októbra a 31. októbra 2023 bude prevádzka materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitra (vzhľadom na počet prihlásených detí) upravená nasledovne:

Klokočina + Čermáň: v prevádzke Materská škola, Novomeského 19, Nitra

(pre prihlásené deti z: MŠ Alexyho 26, MŠ Bazovského 1, MŠ Beethovenova 1, MŠ Benkova 17, MŠ Čajkovského 3, MŠ Zvolenská 23, MŠ Dolnočermánska 57, MŠ Golianova 1, MŠ Nedbalova 17, MŠ Novomeského 19, MŠ Na Hôrke 30, Nitra)

Chrenová: v prevádzke Materská škola, Za Humnami 28, Nitra

(pre prihlásené deti z: MŠ Ľ. Okánika 6, MŠ Nábrežie mládeže 7, MŠ Štiavnická 1, MŠ Za Humnami 28, MŠ Topoľová 6, MŠ Okružná 1, Nitra)

Zobor: v prevádzke Materská škola, Vansovej, Nitra

(pre prihlásené deti z: MŠ Dobšinského 8, MŠ Platanová 3, MŠ Vansovej 6, MŠ Belopotockého 2)

Staré Mesto: v prevádzke Materská škola, Štefánikova trieda 128, Nitra

(pre prihlásené deti z: MŠ Štefánikova 128, MŠ Párovská 36, MŠ Piaristická 12, MŠ Rázusova 26, Nitra, MŠ Mostná 1, Nitra, MŠ Staromlynská 2)

Krškany: v prevádzka Materská škola Novozámocká 129, Nitra, EP Orechov Dvor

Kapacity materských škôl, ktoré budú v prevádzke, sú dostatočné pre prihlásené deti. V ostatných materských školách bude prevádzka prerušená. Riaditeľky MŠ zabezpečia opatrenia súvisiace so šetrením energií.

-red-
foto: Freepik


Najčítanejšie správy
Bežci sa rozlúčia so starým rokom silvestrovským…
7. december 2023
Vianoce v Turisticko-informačnom centre Nitra
5. december 2023
Oslavy 30. výročia diplomatických vzťahov medzi…
5. december 2023
V decembri sa mení grafikon verejnej dopravy
4. december 2023