Polirural

Téme zatraktívnenia vidieka pre život, prácu a investície sa venuje prebiehajúci výskumný projektu EÚ – PoliRural, čo je skrátený názov pre kolaboratívny rozvoj politík pre budúcnosť vidieckych oblastí a ľudí na vidieku. Jeho výstupom budú návrhy pre zefektívnenie prijímania politík pre vidiek s cieľom zatraktívnenia života na vidieku pre usadené vidiecke obyvateľstvo, ako aj pre nových alebo potenciálnych obyvateľov vidieka.

Región Slovensko je jedným z 12 pilotov medzinárodného projektu, koordinuje ho Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v spolupráci s Mestom Nitra, Agroinštitútom š.p. a OZ Vidieckym parlamentom na Slovensku. Ďalšími pilotmi sú regióny z  Českej republiky, Poľska, Belgicka, Írska, Španielska, Lotyšska, Fínska, Grécka, Talianska, Izraela a Macedónska.

Tento trojročný medzinárodný projekt je realizovaný cez výskumný a inovačný program EÚ – Horizont 2020 v období od 1. júna 2019 do 31. mája 2022.

Projekt sa zameriava na rozhodovacie procesy pre rozvoj vidieka, ktoré majú byť založené na dôkazoch o súčasnom fungovaní politík, ako aj na potenciálny dopad nových opatrení. Informácie o politikách sa prvýkrát získavajú aj s využitím nových technológií tzv. ťaženia textu (angl. text mining) a vytvorením digitálnej databázy. Pre projekt je kľúčová jeho realizácia inkluzívnym spôsobom za účasti vidieckych populácií, výskumníkov, tvorcov politík, expertov atď. Ide o vedecký projekt, pomocou ktorého si EÚ otestuje prípravu na nový model spolurozhodovania do budúcnosti a zároveň pre región Slovensko sa pripraví národná sieť zainteresovaných aktérov.

Výstupom projektu budú návrhy pre zefektívnenie prijímania politík pre vidiek s cieľom  zatraktívnenia života na vidieku pre usadené vidiecke obyvateľstvo, ako aj pre nových alebo potenciálnych nováčikov.

Bližšie informácie nájdete  na web stránke http://polirural.eu/.   Naším cieľom je zapojiť všetkých zainteresovaných aktérov do procesu tvorby politík pre vidiek, preto ak vás projekt zaujal, kontaktujte nás na emailovej adrese reiskupova@msunitra.sk.

Polirural Newsletters:

Promo video k projektu

Súbory na stiahnutie:

https://drive.google.com/drive/folders/1r96k7JYwyTT7WStGBzQOUxuhJdnL-E8_?usp=sharing


Vytvorené: 8. 9. 2022