Podporujeme duševné zdravie pedagógov
29. jún 2023

Odbor sociálnych služieb mestského úradu v spolupráci s Regionálnym centrom podpory učiteľov zorganizoval 28. júna na Mestskom úrade v Nitre workshop pod názvom „Prevencia vyhorenia“.

workshop pre pedagógov a odborných zamestnancov ZŠ
Workshop pre pedagógov a odborných zamestnancov ZŠ

Išlo o celodenný workshop pod vedením lektorky Barbory Kuchárovej, ktorý bol určený pedagógom a odborným zamestnancom nitrianskych základných škôl. Vzdelávanie bolo financované prostredníctvom III. Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Nitry na roky 2021 – 2025.

Hlavným cieľom workshopu bolo na konci ďalšieho náročného školského roka prispieť k minimalizácii vyhorenia u pedagógov a odborných zamestnancov pracujúcich s deťmi a k znovuobjaveniu zmysluplnosti ich poslania. Vzdelávania sa zúčastnilo dvadsať zamestnancov škôl.

Martina Svitačová
foto: Miriam Glovňová


Najčítanejšie správy
Nitrianska hudobná jeseň ponúkne sedem koncertov…
19. september 2023
Najstaršia obyvateľka Nitry oslávila 105 rokov
18. september 2023
Biela pastelka aj v našich uliciach    
18. september 2023
Okolo Slovenska: Do Nitry mieri svetová cyklistika
13. september 2023