Podpora ochrany duševného zdravia detí má zmysel
30. október 2023

Pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia sa v územnom obvode Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) Nitra v rámci Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím uskutočnila regionálna kampaň pod názvom „POZITÍVNA MYŠLIENKA = SOM ☺“,ktorú podporilo 22 škôl zapojením 2333 detí.

Príležitosť zamyslieť sa

Medzinárodné či svetové dni predstavujú príležitosť k pozastaveniu sa a zamysleniu sa nad ich posolstvom. Jedným z nich je aj Svetový deň duševného zdravia, ktorý nabáda k napĺňaniu dôležitej potreby každého z nás, a to byť v stave pohody. Práve vtedy sme schopní naplno využívať svoje schopnosti a zvládať situácie spojené so záťažou každodenného života. 

Problematika ochrany duševného zdravia sa v súčasnej turbulentnej dobe stala jednou z celospoločenských priorít. Dôraz sa kladie na rozvíjanie zručností potrebných k „zdravému prežitiu“, ako sú schopnosť odolávať tlaku, schopnosť adekvátnej reakcie na rýchlo meniace sa podmienky alebo negatívne podnety z vonkajšieho prostredia.

Ako si zachovať zdravú myseľ?

So zámerom podporiť budovanie psychickej odolnosti detí sa v období od 9. do 20. októbra 2023 realizovala na základných a stredných školách kampaň spojená s aktivitami, v rámci ktorých bola deťom priblížená jedna zo zručností pre zachovanie zdravej mysle. Cez tvorbu koláží z obrázkov a myšlienok slávnych osobností, vyvolávajúcich v deťoch pozitívne prežívanie, bol vytvorený priestor pre uvedomenie si dôležitosti prijímania a uchovávania pozitívnych podnetov zo svojho okolia. Každý vnem v nás zanecháva svoju stopu (spomienku, myšlienku či pocit). Prečo si nevyberať do svojej mysle iba tie, ktoré nás budú posilňovať a dokážu nám pomôcť vyvážiť a prekonať aj ťažké chvíle? 

Spoločná práca v triedach, zdieľanie pozitívnych výjavov z bežného života a motivačných výrokov, živá a obohacujúca diskusia účastníkov aktivity – toto všetko zaujalo deti aj samotných učiteľov. Myšlienky zdobiace koláže detí, ako „Nezáleží na tom, čo sa ti stane, ale ako to prijmeš“, „Minulosť už nezmeníte, ale budúcnosť máte stále vo svojej moci“, „Najhorším väzením je zamknuté srdce“, „Niekedy je šťastie pocit, niekedy je to rozhodnutie“, či „Pokúsme sa zanechať tento svet trochu lepší, než aký bol, keď sme do neho prišli“ dokumentujú snahu detí disponovať návodom na spokojný život. Taktiež poukazujú na to, čo ich trápi a v čom im môžeme byť nápomocní. 

Veľké poďakovanie patrí vedeniu zapojených škôl a ich pedagogickým a odborným zamestnancom za podporu posolstva kampane a vytvorenie priestoru pre zmysluplnú interakciu s deťmi v téme ochrany duševného zdravia. V rámci mesta Nitra aktivity kampane realizovali Základná škola Beethovenova, Základná škola Škultétyho, Základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Základná škola Fatranská, Základná škola kniežaťa Pribinu, Základná škola Tulipánová, Základná škola kráľa Svätopluka, Základná škola Benkova, Gymnázium Golianova a Stredná odborná škola techniky a služieb. 

PhDr. Juliana Holá,
koordinátorka ochrany detí pred násilím, územný obvod koordinácie ÚPSVR Nitra 
foto: archív ÚPSVR, Freepik


Najčítanejšie správy
Dobrovoľní hasiči zasahovali aj pri…
16. máj 2024
Staň sa hrdinom a zapoj sa do Týždňa…
15. máj 2024
ZŠ Benkova sa zapojila do projektu Elektroodpad…
13. máj 2024
Pred Priorom odkryli 3600 rokov starý hrob
9. máj 2024