Plán kultúrnych podujatí na rok 2023

18.02.Nitrianske fašiangy
05. – 23.03.49. Nitrianska hudobná jar
30.03.Spomienková slávnosť – 78. výročie oslobodenia Nitry
apríl – májNitrianske univerzitné dni 2023
02.04.Sviatky jari
30.04.Majáles Krškany
05.05.Čermánske červené
06. – 07.05.Majáles Nitra
12. – 21.05.Deň matiek
26. – 28.05.Svätourbanské zoborské slávnosti
27.05.90´s SUPER FEST
27.05.Nitránsky rínek
03.06.Medzinárodný deň detí
10.06.Miro Jaroš
11. – 29.06.Medzinárodný festival sakrálnej hudby Musica sacra
22. – 25.06.Nitránsky Street Food Fest
júl – septemberNitrianske kultúrne leto
03.07.Literárna Nitra
03. – 05.07.Nitra, milá Nitra… Pribinove a Cyrilo-metodské slávnosti
05. – 08.07.Akademická Nitra
18. – 22.07.Festival amatérskeho divadla
22. – 23.07.Amaro Fest
11.08.Bieločierny koncert
11. – 13.08.Nitránske Pivobranie
12. – 13.08.Nitrianske hody a dožinky
18. – 19.08.FLAAM festival
26.08.Janíkovský ohnivák
26. – 27.08.Klokočinský jarmok
28.08.The Music of Hans Zimmer
28.08.Slížovica
septemberDni európskeho kultúrneho dedičstva
02.09.Kráľovská Nitra – 775.výročie udelenia kráľovských výsad Nitre
09.09.Krškanská krosová desiatka  
10.09.Podzoborské vinobranie (18.ročník) 
16.09.Nitránsky rínek
22. – 27.09.Divadelná Nitra (32.ročník)
októberMesiac úcty k starším
05. – 22.10.Nitrianska hudobná jeseň (18.ročník)
16.11.Slávnostné zhromaždenie k 17.novembru
01. – 23.12.Adventná Nitra – nitrianske vianočné mestečko
03.12.Mikuláš
31.12.Silvester

Vytvorené: 9. 3. 2023