Oznámenie o zahájení územného konania – VV – Nitra, ul. Kláštorská – dobudovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (SP 14548/2023-002-Ing.Ki)

(Zverejnené od 11.05.2023 do 26.05.2023, vrátane)


Vytvorené: 11. 5. 2023
Upravené: 11. 5. 2023