Oskar pre najlepšiu učiteľku a najlepšieho učiteľa
12. jún 2023

Učiteľského Oskara si v piatok 9. júna z rúk primátora Nitry Mareka Hattasa prevzalo 39 pedagógov. Učiteľky a učiteľov vybrali žiaci základných škôl a kolektívy učiteliek materských škôl, centra voľného času a základnej umeleckej školy, v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry.

Na slávnostnom oceňovaní boli okrem hostí prítomní aj žiaci, ktorí svojim učiteľkám a učiteľom v slovenskom aj ukrajinskom jazyku prečítali dôvody, prečo si ich vybrali. V Sobášnej sieni Mestského úradu tak zazneli napríklad aj tieto slová: „Chceli by sme sa takto verejne poďakovať našej milej a priateľskej pani učiteľke Zuzane Gúckej. Robí toho pre nás strašne veľa, a to nielen ako učiteľka slovenského jazyka a literatúry, ale aj ako špeciálna pedagogička a výchovná poradkyňa. Učivo vysvetľuje zrozumiteľne, s pokojom, je vždy ochotná znovu niečo zopakovať, ak potrebujeme. Je snaživá, vymýšľa pre nás rôzne pomôcky, aby nám uľahčila učenie. Individuálne sa venuje žiakom, ktorí to potrebujú. Radí s výberom strednej školy. Dá sa na ňu spoľahnúť, lebo vždy, keď je nejaký problém, tak nám s ním rada pomôže. Na jej hodinách so svojim humorom dokáže rozosmiať celú triedu. Nás, deviatakov, odhodlane a trpezlivo sprevádza na ceste k nášmu novému začiatku života.“

Obetavú prácu a najmä výnimočný prístup pedagógov ocenil aj primátor Marek Hattas. „Tešiť sa na matematiku či chémiu môže pre niektorých žiakov znieť nepredstaviteľne,“ povedal. „Dnes som však počul, že v našich školách máme učiteľov, ktorým sa to podarilo. A ešte oveľa viac! Vychovávajú novú generáciu mladých a nadaných ľudí, ktorých podporujú v ich snoch. A nie je nič dôležitejšie ako mať v dospievaní vzor a podporu. Tým všetkým učitelia sú. Milé učiteľky, milí učitelia, ešte raz gratulujem a ďakujem za vašu prácu.“

Ocenení pedagógovia

Základné školy:

Základná škola, Beethovenova 11, Nitra:
Mgr. Soňa Hanusová,
učiteľka 2.stupňa, aprobácia slovenský jazyk a literatúra – nemecký jazyk

Základná škola, Benkova 34, Nitra:
PaedDr. Magdaléna Kukanová,
učiteľka 2. stupňa, aprobácia nemecký jazyk

Základná škola, Cabajská 2, Nitra:
Mgr. Katarína Chrenková,
učiteľka 2. stupňa, aprobácia technická výchova, výtvarná výchova, informatika

Základná škola, Fatranská 14, Nitra:
Mgr. Zuzana Gúcka,
učiteľka 2.stupňa, aprobácia slovenský jazyk a literatúra a špeciálny pedagóg

Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, Nitra:
Mgr. Sylvia Benčíková,
učiteľka 1.stupňa a nemeckého jazyka

Základná škola kráľa Svätopluka, Dražovská 6, Nitra:
Mgr. Dominika Pechová,
učiteľka 2.stupňa, aprobácia slovenský jazyk a literatúra – občianska náuka

Základná škola, Krčméryho 2, Nitra:
Mgr. Silvia Kisléghyová,
učiteľka 2.stupňa, aprobácia matematika – biológia

Základná škola s materskou školou, Na Hôrke 30, Nitra:
Mgr. Dagmar Hallová,
učiteľka 2. stupňa, aprobácia matematika – geografia

Základná škola, Nábrežie mládeže 5, Nitra:
PaedDr. Petra Liková,
učiteľka 2. stupňa, aprobácia biológia a chémia

Základná škola s materskou školou, Novozámocká 129, Nitra:
Bc. Viera Špaňová,
učiteľka materskej školy

Základná škola, Ščasného 22, Nitra:
Mgr. Mária Ďurčová,
učiteľ 2. stupňa, aprobácia matematika – výtvarná výchova

Základná škola, Škultétyho 1, Nitra:
Mgr. Peter Vasaráb,
učiteľ 2. stupňa, aprobácia dejepis – geografia

Základná škola, Topoľová 8, Nitra:
PaedDr. Marta Kadlecová,
učiteľka 1. stupňa

Základná škola, Tulipánová 1, Nitra:
PaedDr. Jakub Bučko,
učiteľ 2. stupňa, aprobácia dejepis – občianska náuka

Základná umelecká škola Jozefa Rosinského, Vajanského 1, Nitra:

Mgr. Lívia Žilíneková, PhD., učiteľka hudobnej náuky a hry na priečnej flaute

Mgr. Michaela Juhásová, učiteľka hry na akordeón

Centrum voľného času, Štefánikova trieda 60, Nitra:

Mgr. Petra Pekarová Skokanová, anglický jazyk

Materské školy:

Materská škola, Alexyho 26, Nitra:
pani učiteľka Stanislava Majcherová

Materská škola, Beethovenova 1, Nitra:
pani učiteľka Vlasta Koledová

Materská škola, Belopotockého 2, Nitra:
pani učiteľka Bc. Miroslava Kytková

Materská škola, Čajkovského 3, Nitra:
pani riaditeľka Viera Sádovská

Materská škola, Dobšinského 2885/8, Nitra:
pani učiteľka Monika Molnárová

Materská škola, Dolnočermánska 57, Nitra:
pani učiteľka Alena Rábeková

Materská škola, Ľudovíta Okánika 6, Nitra:
pani učiteľka Mária Csejteyová

Materská škola, Mostná 1, Nitra:
pani riaditeľka Mgr. Martina Švecová

Materská škola, Nábrežie mládeže 7, Nitra:
pani učiteľka Mgr. Lenka Tonkovičová

Materská škola, Nedbalova 17, Nitra:
pani učiteľka Bc. Natália Prokypčáková

Materská škola, Novomeského 19, Nitra:
pani učiteľka Tatiana Pintérová

Materská škola, Okružná 1, Nitra:
pani učiteľka Bc. Karina Pócsiková

Materská škola, Párovská 36, Nitra:
pani učiteľka Ingrid Rákošiová

Materská škola, Piaristická 12, Nitra:
pani učiteľka PaedDr. Paulína Ivánová

Materská škola, Platanová 3, Nitra:
pani učiteľka Zuzana Jánošíková

Materská škola, Rázusova 26, Nitra:
pani učiteľka Bc. Martina Tóthová

Materská škola, Štefánikova trieda 128, Nitra:
pani učiteľka Ing. Mária Nógli

Materská škola, Štiavnická 1, Nitra:
pani učiteľka Mgr. Monika Hajtingerová

Materská škola, Topoľová 6, Nitra:
pani učiteľka Mgr. Silvia Bezányiová

Materská škola, Vansovej 6, Nitra:
pani učiteľka Mgr. Jana Lisyová

Materská škola, Za Humnami 28, Nitra:
pani učiteľka Ing. Antónia Šoltýsová

Materská škola, Zvolenská 23, Nitra:
pani učiteľka Bc. Eva Zimanová


Jana Krajčovičová
foto: Roman Oravec


Najčítanejšie správy
Pripomenuli sme si 20 rokov nášho suseda v únii
19. jún 2024
Súťaž na predajcov v mestskom parku
19. jún 2024
Pomôžte ľuďom zasiahnutým povodňami
18. jún 2024
Vyberte sa za pokladmi Slovenska
14. jún 2024