Odštartujte sa týždňom dobrovoľníctva
9. august 2022

14. ročník národnej kampane sa uskutoční od 16. septembra a potrvá do 22. septembra, pričom otvorí brány stoviek dobrovoľníckych organizácií po celom Slovensku. Samotné organizácie môžu prihlásiť svoju aktivitu do 30. augusta prostredníctvom oficiálneho webu www.tyzdendobrovolnictva.sk. Týždeň dobrovoľníctva prináša možnosť vyskúšať si dobrovoľnícku prácu, spoznať výnimočných ľudí a pomôcť tam, kde je to práve potrebné.

Nitrianske centrum dobrovoľníctva v spolupráci s dobrovoľníckymi centrami v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline, Trenčíne, Trnave, Prešove a Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií pripravuje v poradí 14. ročník kampane Týždeň dobrovoľníctva, ktorá sa tradične uskutoční po letných prázdninách, v polovici septembra. Heslom tohto ročníka je ODŠTARTUJ SA S TÝŽDŇOM DOBROVOĽNÍCTVA.

„Udalosti posledných týždňov potvrdzujú, že ľudia vedia v krízových situáciách odpovedať nezištným dobrom a zapojiť sa do pomoci druhým. Veľa ľudí si skúsilo dobrovoľníctvo prvýkrát, keď rozdávali rúška, robili nákupy, či chodili triediť materiálnu pomoc, alebo sprevádzať odídencov na úrady. Aj mnohí dobrovoľníci, ktorí mali už skúsenosť s dobrovoľníctvom z rôznych iných organizácii či podujatí, neváhali a zapojili sa, kde bolo potrebné. Pandémia a kríza na Ukrajine preverili mnohé organizácie, ktoré sa rýchlo a efektívne zmobilizovali, preskupili svoje sily a prispôsobili svoje zameranie podľa aktuálnych potrieb spoločnosti. Ich témy a agenda však nezmizli, len sa znásobili. Aj mnohé iné pokračovali v tých svojich. Občianske združenia napr. i naďalej doučovali deti z okraja spoločnosti, či pomáhali v zariadeniach s manuálnymi prácami v exteriéri, alebo pomáhali pri organizovaní podujatí. Sú organizácie, ktoré i naďalej potrebujú pomoc dobrovoľníkov. Sú témy, ktoré žijú dobrovoľníctvom. Odštartujte s nami ďalšiu éru dobrovoľníctva,“ uvádza Veronika Kosková, programová manažérka  Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií a koordinátorka Týždňa dobrovoľníctva na národnej úrovni.

Samotné organizácie sa môžu do nového ročníka Týždňa dobrovoľníctva prihlásiť do 30. augusta prostredníctvom oficiálneho webu www.tyzdendobrovolnictva.sk. Na stránke sa organizácia zaregistruje a následne môže pridávať neobmedzené množstvo dobrovoľníckych ponúk. Kontakt s organizáciami a podporu pri realizácii aktivít poskytujú v regiónoch krajské dobrovoľnícke centrá, ktorých kontakty sú dostupné na stránke. Pre verejnosť budú dobrovoľnícke ponuky zverejnené na www.tyzdendobrovolnictva.sk od 1. septembra 2022.

Do kampane sa prevažne zapájajú občianske združenia, školy, centrá voľného času, knižnice, múzeá, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb, samosprávy a mnohé ďalšie.

„Organizácie väčšinou pripravia jednoduché aktivity ako je napríklad úprava okolia alebo interiéru. Často ide aj o priamu prácu s klientmi organizácií, v ponuke sú rôzne tvorivé dielne, aktivity, vychádzky a stretnutia s klientmi. Obľúbené sú tiež Dni otvorených dverí, na ktorých je možnosť zoznámiť sa s fungovaním organizácie či zariadenia. Ponuka je vždy pestrá a jej zmyslom je ukázať rôzne možnosti. Treba to chápať ako takú ochutnávku dobrovoľníctva – aké to je ísť si „zadobrovoľníčiť,“ približuje Andrea Hugáňová, koordinátorka Týždňa dobrovoľníctva v Nitrianskom kraji.

Týždeň dobrovoľníctva 2022 je podporený z dota´cii´ Ministerstva sˇkolstva, vedy, vy´skumu a sˇportu v oblasti pra´ce s mla´dezˇou, ktore´ administruje IUVENTA – Slovensky´ insˇtitu´t mla´dezˇe.

Partnerom v Nitrianskom kraji je MESTO NITRA a NADÁCIA SLOVENSKEJ SPORITEĽNE.

Zdroj: Tlačová správa Nitrianske centrum dobrovoľníctva 


Najčítanejšie správy
Nitra vlani preinvestovala rekordnú sumu peňazí
21. február 2024
Ako budú fungovať škôlky počas jarných prázdnin
16. február 2024
Nitra inšpirovala kolegov z mesta Prešov
16. február 2024
Chutné a zdravé jedlá v školách. Projekt, v…
14. február 2024