Odborní zamestnanci základných škôl si vymenili skúsenosti
18. december 2023

Dvanásť pracovníkov z desiatich nitrianskych základných škôl sa zúčastnilo podporného stretnutia, ktoré sa konalo 14. decembra v priestoroch mestskej radnice prvýkrát. Išlo o odborných zamestnancov, ktorí v ostatnom čase čelia v pracovnom prostredí novým potrebám a výzvam. Pod vedením skúsenej lektorky a supervízorky Barbory Kuchárovej mali možnosť využiť bezplatnú odbornú diskusiu o vybraných témach, ako sú suicidalita, šikana, spolupráca škôl s orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí či práca s psychiatrickým pacientom. Účastníci mohli touto formou zároveň zdieľať dobré i zlé skúsenosti z praxe.

Podporné stretnutie zorganizoval Odbor sociálnych služieb MsÚ v Nitre. Aktivita bola finančne podporená v rámci opatrení III. Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Nitry na roky 2021 – 2025.

Hlavným cieľom podporných stretnutí je zvyšovanie odbornosti a kvality práce, ale tiež výmena pracovných skúseností, znižovanie pracovnej frustrácie, či znižovanie miery fluktuácie odborných zamestnancov škôl. S organizáciou podporných stretnutí plánuje odbor sociálnych služieb pokračovať aj v roku 2024.

Martina Svitačová, Jana Krajčovičová
foto: Freepik


Najčítanejšie správy
Pripomenuli sme si 20 rokov nášho suseda v únii
19. jún 2024
Súťaž na predajcov v mestskom parku
19. jún 2024
Pomôžte ľuďom zasiahnutým povodňami
18. jún 2024
Vyberte sa za pokladmi Slovenska
14. jún 2024