Odborní zamestnanci základných škôl si vymenili skúsenosti
18. december 2023

Dvanásť pracovníkov z desiatich nitrianskych základných škôl sa zúčastnilo podporného stretnutia, ktoré sa konalo 14. decembra v priestoroch mestskej radnice prvýkrát. Išlo o odborných zamestnancov, ktorí v ostatnom čase čelia v pracovnom prostredí novým potrebám a výzvam. Pod vedením skúsenej lektorky a supervízorky Barbory Kuchárovej mali možnosť využiť bezplatnú odbornú diskusiu o vybraných témach, ako sú suicidalita, šikana, spolupráca škôl s orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí či práca s psychiatrickým pacientom. Účastníci mohli touto formou zároveň zdieľať dobré i zlé skúsenosti z praxe.

Podporné stretnutie zorganizoval Odbor sociálnych služieb MsÚ v Nitre. Aktivita bola finančne podporená v rámci opatrení III. Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Nitry na roky 2021 – 2025.

Hlavným cieľom podporných stretnutí je zvyšovanie odbornosti a kvality práce, ale tiež výmena pracovných skúseností, znižovanie pracovnej frustrácie, či znižovanie miery fluktuácie odborných zamestnancov škôl. S organizáciou podporných stretnutí plánuje odbor sociálnych služieb pokračovať aj v roku 2024.

Martina Svitačová, Jana Krajčovičová
foto: Freepik


Najčítanejšie správy
Nitra vlani preinvestovala rekordnú sumu peňazí
21. február 2024
Ako budú fungovať škôlky počas jarných prázdnin
16. február 2024
Nitra inšpirovala kolegov z mesta Prešov
16. február 2024
Chutné a zdravé jedlá v školách. Projekt, v…
14. február 2024