Odbor komunikácie a propagácie

 • Odbor komunikácie a propagácie zabezpečuje komplexnú propagáciu mesta a mestských aktivít:
  • zabezpečuje medializáciu mesta, aktivít mesta a propagáciu celomestského diania
  • vytvára koncepciu propagácie mesta a zabezpečuje komplexnú propagáciu mesta a jeho orgánov
  • zabezpečuje spracovanie a výrobu propagačných a informačných materiálov a upomienkových predmetov pre potreby propagácie a reprezentácie primátora a mesta
  • distribuuje propagačné a informačné materiály
  • zabezpečuje PR mesta a styk s médiami
  • zabezpečuje mediálnu stratégiu a uzatvára mediálne partnerstvá
  • spravuje sociálne siete mesta
  • zabezpečuje prípravu vecného a ideového obsahu mestských informácií v printových a iných médiách
  • spracúva a poskytuje informácie o meste a regióne masmédiám, zabezpečuje masmediálnu politiku
  • dokumentuje a zabezpečuje písomné a fotografické podklady a materiály z mestských podujatí a tie spracováva do publicistickej podoby
  • zabezpečuje korektúry a zoraďovanie príspevkov
  • zabezpečuje, organizuje a vedie tlačové konferencie
  • sleduje dennú a odbornú tlač a archivuje články pre potreby odboru
  • vedie Kroniku mesta Nitry
  • zabezpečuje správu a aktualizáciu webovej stránky – sekciu spravodajstva
  • zabezpečuje vyhlásenie v mestskom rozhlase – komerčné aj nekomerčné oznamy
  • vydáva Radničné noviny – mesačník pre všetkých, ktorí majú radi Nitru
  • spravuje oficiálnu aplikáciu mesta Nitra
  • organizuje súťaže na sociálnych sieťach (štatút) a v dotazníkových prieskumoch mesta (štatút)

Kontakty

Bc. Simona Bochnovičová
referent pre správu sociálnych sietí
číslo dverí: 113
bochnovicova@msunitra.sk
Mgr. Gabriela Hanáková
referent – grafik, fotograf
číslo dverí: 113
gabriela.hanakova@msunitra.sk
Mgr. Jana Krajčovičová
referent pre propagáciu
číslo dverí: 113
krajcovicova.jana@msunitra.sk
Bc. Lenka Mareková
vedúci odboru propagácie a komunikácie
číslo dverí: 113
lenka.marekova@msunitra.sk
Ing. Roman Oravec
referent – grafik, fotograf
číslo dverí: 113
roman.oravec@msunitra.sk

Vytvorené: 5. 8. 2022