Od marca sa na niektorých linkách v Nitre mení cestovný poriadok
26. február 2024

Zmeny začnú platiť v nedeľu 3. marca a týkať sa budú autobusových liniek 6, 8, 9, 23, 27 a 35.

Linka 8

Spoj z Lužianok, Vinárskej na Gorazdovu sa posunie v pracovných dňoch z 5:44 na 5:47.

Linka 23

Spoj zo Železničnej stanice do Strategického parku sa posunie v pracovných dňoch a v nedeľu z 21:25 na 21:20.

Linka 27

Spoj zo Železničnej stanice do Nitrianskych Hrnčiaroviec sa posunie v pracovných dňoch zo 6:07 na 5:52. V dňoch školského vyučovania tento spoj pokračuje až do Štitár, cez prázdniny končí v Nitrianskych Hrnčiarovciach.

V dňoch školského vyučovania sa spoj o 6:20 predĺži zo Štitár na Železničnú stanicu. Počas prázdnin aj naďalej začína z Nitrianskych Hrnčiaroviec o 6:27.

Ďalšie zmeny

Na linkách 6 a 22 dôjde vplyvom úpravy jazdných dôb k posunu odchodov z niektorých zastávok o 1 – 2 minúty.

Okrem toho sa obnovuje sezónna premávka linky 35 z Klokočiny do Mestského parku, ako aj rozšírená preprava bicyklov na označených spojoch liniek 9 a 35 (toto platí už od soboty 2. marca 2024).

-red-
foto: archív mesta


Najčítanejšie správy
Na radnici a mestskej polícii pribudnú…
12. apríl 2024
Nitra chce byť pripravená, ak vznikne ďalšia…
11. apríl 2024
Grantový program EKO ďalej Nitra
11. apríl 2024
Verejná konzultácia k Akčnému plánu pre mládež
8. apríl 2024