Oceňte dobrovoľníctvo nomináciou Srdce na dlani
25. október 2023

Nitrianske centrum dobrovoľníctva spúšťa už trinásty ročník oceňovania Srdce na dlani 2023. Navrhnúť na ocenenie môže ktokoľvek, kto pozná výnimočnú osobu, organizáciu alebo projekt, ktorý sa venuje dobrovoľníckej činnosti, bez nároku na honorár, v trvaní aspoň šesť mesiacov. Nomináciu je možné zaslať do 2. novembra 2023.

8 kategórií, v ktorých môžete nominovať dobrovoľníkov:

  • Dobrovoľníctvo v sociálnej a zdravotnej oblasti
  • Dobrovoľníctvo do 18 rokov
  • Dobrovoľníctvo v oblasti výchovy a vzdelávania
  • Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany životného prostredia
  • Dobrovoľníctvo v oblasti kultúry a umenia
  • Dobrovoľníctvo v oblasti práce s deťmi a mládežou
  • Dobrovoľníctvo v oblasti športu
  • Subjekt podporujúci dobrovoľníctvo (škola, firma, mesto, verejné inštitúcie,…)

„Chceme zviditeľniť nezastupiteľné miesto dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorí/-é denne vydávajú energiu a venujú kus svojho času, vedomostí, schopností a zručností pre dobro iných, ale aj celej spoločnosti, a to bez nároku na finančnú odmenu alebo akýkoľvek honorár. Práve títo výnimoční ľudia a ich dobrovoľnícke príbehy môžu byť nás všetkých zdrojom veľkej inšpirácie a zaslúžia si podľa nás osobitnú vďaku a pozornosť,“ uvádza Andrea Kosír Hugáňová z Nitrianskeho centra dobrovoľníctva.

Srdce na dlani je ocenenie Nitrianskeho centra dobrovoľníctva, ktoré smeruje k zvýšeniu statusu dobrovoľníctva a k jeho rozvoju. Ide o ocenenie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (jednotlivcov i kolektívov) za dobrovoľnícku činnosť vykonávanú bez nároku na finančnú odmenu v prospech iných, v rôznych oblastiach spoločenského života, rozvoja komunity, ochrany životného prostredia, kultúry, výchovy a vzdelávania a pod. Prípadne aj za výnimočný čin alebo iný prejav solidarity a motivovania k službe pre druhých.

O udelení ocenenia rozhoduje hodnotiaca komisia. Krajské ocenenie Srdce na dlani sa uskutoční 14. novembra 2023 o 17. hodine v nitrianskej Synagóge. Partnermi v Nitrianskom kraji sú Nitriansky samosprávny kraj, Mesto Nitra a Nadačný fond Kaufland pri Nadácii Centra pre filantropiu.

Nominačný formulár pre Nitriansky kraj

Štatút a všetky dôležité informácie

Na celoslovenskej úrovni má Srdce na dlani už 25 ročnú tradíciu

Oceňovanie Srdce na dlani spoluorganizujeme s krajskými dobrovoľníckymi centrami a Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií. Informácie nájdete aj na celoslovenskom webe www.srdcenadlani.sk. Záštitu nad oceňovaním na úrovni krajov prevzal splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač. V Nitrianskom kraji prevzali záštitu predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislav Becík a primátor Mesta Nitra Marek Hattas.

Petra Veľká Hadžová, Nitrianske centrum dobrovoľníctva
foto: Nitrianske centrum dobrovoľníctva


Najčítanejšie správy
Dobrovoľní hasiči zasahovali aj pri…
16. máj 2024
Staň sa hrdinom a zapoj sa do Týždňa…
15. máj 2024
ZŠ Benkova sa zapojila do projektu Elektroodpad…
13. máj 2024
Pred Priorom odkryli 3600 rokov starý hrob
9. máj 2024