Nový portál kdepomahat.sk podporí rozvoj Nitrianskeho kraja
20. marec 2023

Nitrianske centrum dobrovoľníctva v spolupráci s Jaguar Land Rover Slovakia a Britskou obchodnou komorou v Slovenskej republike po prvý raz spojili sily, aby pomenovali bariéry aj príležitosti pre rozvoj firemného dobrovoľníctva a jeho prínosu pre rozvoj miest a obcí v Nitrianskom kraji. O téme,  ktorá môže podporiť nielen komunity, ale aj zamestnanosť, hovorilo na konferencii „Firemné dobrovoľníctvo, ako ďalej? Cesta k zamestnancovi a komunitám“ viac ako osemdesiat zástupcov verejného, súkromného, mimovládneho aj akademického sektora. Novinka, ktorú na nej priamo otestovali, je online portál www.kdepomahat.sk.


Online trh dobrovoľníckych príležitostí v Nitrianskom kraji

Portál kdepomahat.sk je určený predovšetkým firmám, ktoré sa chcú zapojiť do pomoci v mieste, kde pôsobia. Slúži ako prehľadný zoznam, aktuálne 40 organizácií a inštitúcií z nitrianskeho regiónu, ktoré potrebujú dobrovoľnícku, materiálnu alebo finančnú pomoc. „Jednou z našich úloh je sieťovať tých, ktorí potrebujú pomoc, s tými, ktorí chcú pomáhať. Veríme, že naša ďalšia služba, portál kdepomahat.sk, pomôže firmám efektívnejšie sa angažovať v oblasti  dobrovoľníctva a prispeje k odstraňovaniu bariér, ktoré mu stoja v ceste,“ vysvetľuje dôvod vzniku portálu Jana Andreasová, riaditeľka Nitrianskeho centra dobrovoľníctva a dodáva: „Portál sme zaplnili v priebehu niekoľkých týždňov a bude naďalej otvorený pre pridávanie nových organizácií.“ Dôležitým kritériom pre výber organizácií bola etablovanosť organizácie, predchádzajúca skúsenosť s dobrovoľníctvom a schopnosť poskytnúť adekvátne partnerstvo pre firmy.

Firmy majú podiel na tom, ako sa darí obciam a mestám

Podpora komunít, v ktorých pôsobíme, je pre nás prirodzenou súčasťou dlhodobej stratégie, a to rovnako celosvetovo, ako aj tu, na Slovensku. Ako firma máme možnosť vytvoriť významný vplyv a priniesť zlepšenia či nové inšpirácie. Svoju pozornosť sme hneď od príchodu do Nitry sústredili v rámci spolupráce s komunitami najmä na podporu vzdelávania na ZŠ a SŠ, ochranu životného prostredia a biodiverzitu a rozvíjanie potenciálu v miestach, odkiaľ pochádzajú naši zamestnanci. Počas fungovania zamestnaneckého grantového programu sú to práve oni, ktorí sa už takmer 6 rokov aktívne zapájajú do dobrovoľníckych aktivít, a stali sa nositeľmi pozitívnej zmeny,“ opisuje Igor Franček, riaditeľ ľudských zdrojov Jaguar Land Rover Slovakia a dodáva: „Ako najvýznamnejší zamestnávateľ v Nitrianskom kraji chceme inšpirovať ďalšie firmy, väčšie či menšie, ako dokáže zapájanie zamestnancov do takýchto aktivít nielen posilniť ich hrdosť na značku firmy, ale najmä pomôcť rozvíjať vzťahy medzi okolím a firmou. A nový portál má potenciál takýto záujem podporiť.


Prínos konferencie podporil svojou účasťou a záštitou aj Branislav Becík, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja a Marek Hattas, primátor mesta Nitra a ako čestný prezident Britskej obchodnej komory v SR, ktorá je hlavným partnerom projektu, sa zúčastnil aj H.E. Nigel Baker, britský veľvyslanec na Slovensku: „Veľmi rád som prevzal záštitu nad týmto podujatím. Myšlienka dobrovoľníctva, teda šírenia dobra prostredníctvom prospešných aktivít v rámci komunity, vo firmách aj v celej spoločnosti, je dnes mimoriadne aktuálna a potrebná.

Primátor mesta Nitra Marek Hattas s britkým veľvyslancom - H.E. Nigel Baker
Primátor mesta Nitry Marek Hattas s britkým veľvyslancom H.E. Nigel Baker


Úspechu praje otvorenosť, bariérou sú nedostatok komunikácie, tlak na čas a financie

Dôležitou súčasťou konferencie bolo pomenovanie príležitostí a bariér rozvoja firemného dobrovoľníctva. Jednoznačnou príležitosťou je zlepšenie vzájomnej komunikácie, schopnosť zdieľať svoje potreby a porozumieť, aké rôzne podoby môže mať angažovanosť zamestnancov. „To, ako sa firmy angažujú v okolí, kde pôsobia, prispieva aj k ich trvalo udržateľnému podnikaniu. Ak sa darí im, darí sa aj ich zamestnancom a okoliu, v ktorom pôsobia či žijú. Naša komora je signatárom Race to Zero v rámci COP26 a téme angažovanosti sa budeme venovať aj v rámci nášho nového People Fóra. Dobrovoľníctvo je jeden z prínosných nástrojov na budovanie zamestnávateľskej značky a podpory lojality zamestnancov,“ opisuje Miroslava Remenárová, predsedníčka predstavenstva Britskej obchodnej komory na Slovensku.

Strategickým partnerom konferencie a projektu portálu kdepomahat.sk je Jaguar Land Rover Slovakia, hlavným partnerom Britská obchodná komora v Slovenskej republike a partnerom spoločnosť TESCO Stores SR.

O Nitrianskom centre dobrovoľníctva

Hlavnou úlohou Nitrianskeho centra dobrovoľníctva je šírenie povedomia o dobrovoľníctve najmä v Nitrianskom samosprávnom kraji. Aktívne sa venuje náboru dobrovoľníkov, ktorým poskytuje informácie o možnostiach a benefitoch dobrovoľníckej činnosti. Sieťuje dobrovoľníkov a organizácie, ktoré potrebujú dobrovoľnícku pomoc. Ponúka školenia, konzultácie a pomoc pri výbere tej správnej formy dobrovoľníctva pre každého jednotlivca, školy či firmy. Funguje od roku 2011 a je členom Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií. Od roku 2015 spĺňa najvyšší štandard kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.

Tlačová správa
Petra Veľká Hadžová
Foto: Peter Bednár


Najčítanejšie správy
Na radnici a mestskej polícii pribudnú…
12. apríl 2024
Nitra chce byť pripravená, ak vznikne ďalšia…
11. apríl 2024
Grantový program EKO ďalej Nitra
11. apríl 2024
Verejná konzultácia k Akčnému plánu pre mládež
8. apríl 2024