Nominujte výnimočné dobrovoľnícke skutky a projekty
18. október 2022

Nominácie na ocenenie je možné zasielať do 10. novembra.

Oceňovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníckej práce má na Slovensku vyše dvadsaťročnú tradíciu. Nitrianske centrum dobrovoľníctva organizuje už dvanásty ročník oceňovania Srdce na dlani.

„Poslaním a zmyslom ocenenia je vyjadriť osobitnú vďaku tým, ktorí si vo svojom voľnom čase nájdu priestor na pomoc iným. Nominácie prijíma už po 12ty raz aj Nitrianske centrum dobrovoľníctva, ktoré je organizátorom oceňovania v našom kraji,“ uvádza Andrea Hugáňová z Nitrianskeho centra dobrovoľníctva.

Výnimočnú osobu, organizáciu alebo projekt zasvätený nezištnej pomoci môže nominovať ktokoľvek. Svoj návrh stačí poslať do 10. novembra prostredníctvom webovej stránky www.srdcenadlani.sk alebo www.ncdnitra.sk.

Nominovať môžete v rôznych kategóriách spoločenského života – rozvoja komunity, ochrany životného prostredia, zdravia, kultúry, umenia, výchovy, vzdelávania.

„V minulom roku prijali krajské dobrovoľnícke centrá rekordných 315 platných nominácií a komisie rozdelili až 71 ocenení či mimoriadnych cien Srdce na dlani, z toho 45 nominácií a 9 ocenených priamo v nitrianskom kraji,“ dodáva Hugáňová.

O udelení ocenení rozhoduje nezávislá hodnotiaca komisia. Tvoria ju ocenení dobrovoľníci z predchádzajúcich ročníkov a zástupcovia organizácií, ktoré podporujú dobrovoľníctvo. Táto komisia zároveň nominuje osobu, organizáciu alebo projekt na národné ocenenie Dobrovoľník roka 2022, ktorú organizuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií.

Lenka Mareková
Foto: archív Nitrianske centrum dobrovoľníctva


Najčítanejšie správy
Linka detskej istoty: Sme tu pre vás – vždy, keď…
21. jún 2024
Historické hodiny na starej radnici opäť tikajú
21. jún 2024
Pripomenuli sme si 20 rokov nášho suseda v únii
19. jún 2024
Súťaž na predajcov v mestskom parku
19. jún 2024