Nitra, milá Nitra 2023
12. máj 2023

Oslavy 1160. výročia príchodu Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu

3. – 5. júla ožije Nitra obľúbenými Pribinovými a Cyrilo-metodskými slávnosťami na Cyrilo-metodskej ceste Rady Európy.

Nitra, milá Nitra 2023

 • Putovanie po Cyrilo-metodskej ceste
 • Cyrilo – metodská národná púť
 • Jana Kirschner
 • Dis is Markéta
 • Slovenský komorný orchester
 • Slovenský filharmonický zbor
 • Cyrilometodiáda
 • Živo na korze
 • Nitriansky jarmok
 • Trh Kreatívneho centra Nitra
 • Akademická Nitra
 • Pribinova Nitrawa
 • Sládkova Nitra
 • Nitrafila 2023
 • a ďalší program

Podrobné informácie o programe čoskoro. Sledujte oficiálnu udalosť slávností Nitra, milá Nitra na Facebooku.


Hlavní usporiadatelia:
Mesto Nitra, Nitriansky samosprávny kraj, Rímskokatolícka cirkev – Biskupstvo Nitra

Spoluusporiadatelia:
Archeologický ústav SAV, Asociácia Divadelná Nitra, CMBF UK – Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre, CVČ Domino, Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Dom Matice slovenskej v Nitre, Domof Creativity, Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje , Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre, Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj, Krajské osvetové stredisko v Nitre, Krajský pamiatkový úrad Nitra, Kreatívne centrum Nitra, Kreatívni ľudia, Nitrianska galéria, Nové divadlo, Nitrianska organizácia cestovného ruchu, OC Promenada, Ponitrianske múzeum v Nitre, Rada pre históriu KBS, Satyros, Sládkova Nitra, Slovenská filharmónia, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Slovenské poľnohospodárske múzeum, Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre, Štátny archív v Nitre, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda UKF v Nitre, Zoborský skrášľovací spolok , Zväz slovenských filatelistov – Klub filatelistov 52-51 pri DMS Nitra


Najčítanejšie správy
Prevádzková doba plavárne a sauny počas letných…
31. máj 2023
Ako budú v prevádzke materské školy počas letných…
31. máj 2023
Získajte platenú stáž v zahraničnej firme
30. máj 2023
Matrika nebude mať v utorky a štvrtky stránkové…
29. máj 2023