názov a sídlo prijímateľa

Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 95006 Nitra

názov projektu

Nitra – Wifi pre Teba

miesto realizácie projektu

  • Svätoplukovo námestie, budova Turisticko-informačného centra, Štefánikova trieda/Kupecká ulica, Nitra (mestská budova)
  • Mestský park Sihoť, Jesenského ulica, Nitra (stĺp verejného osvetlenia)
  • Križovatka ulíc Štefánikova trieda, Palárikova, Farská, Nitra (stĺp verejného osvetlenia)
  • Tržnica pri Sandokane, Jurkovičova ulica, Nitra (mestská budova)
  • Mestská hala na Klokočine, Dolnočermánska 105, Nitra (mestská budova)
  • Park pod Borinou, Dolnočermánska ulica, Nitra (stĺp verejného osvetlenia)
  • Križovatka ulíc Štefánikova trieda, Coboriho, Richtára Pelegrína, Nitra (stĺp verejného osvetlenia)
  • Skatepark, križovatka ulíc Považská, Kmeťova, Murániho, Nitra (stĺp verejného osvetlenia)
  • Križovatka ulíc Výstavná, Fatranská, Nitra (stĺp verejného osvetlenia)
  • Centrum mesta – hlavná križovatka, Štúrova/Štefánikova ulica, Nitra (stĺp verejného osvetlenia)

výšku poskytnutého NFP

14 250,00 EUR

stručný opis projektu

Mesto Nitra má záujem vybudovať WiFi prístupové body na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce Mesta Nitry k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s. V rámci projektu sa bude využívať už existujúca optická infraštruktúra mesta Nitry. Prístupové body budú nainštalované na konzoly kamerového systému Mestskej polície v Nitre a napájané zo zdrojov kamerového systému na konkrétnych bodoch. Jednotlivé body budú napájané internetovým pripojením cez optickú sieť kamerového systému, ktorý ústi do budovy Mestskej polície, a z tej je optická sieť pripojená do budovy Mestského úradu, kde je pripojenie vysokokapacitného internetu s rezervovanou kapacitou podľa požiadaviek výzvy, pre tento projekt. Prístupové body budú osadené na stojany kamier na stĺpoch verejného osvetlenia, resp. na stojany na mestských budovách. Všetky prístupové body sa budú identifikovať (SSID) ako WiFi pre Teba a po úspešnom pripojení sa každému užívateľovi zobrazí ako uvítacia stránka nitra.sk. Budované WiFi prístupové body sa budú inštalovať na existujúci kamerový systém mesta a budú napojené na už existujúce internetové prípojky.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na opii.gov.sk


Vytvorené: 8. 9. 2022