Návykové látky, rodina, škola aj zdravie. Nitra zlepší životy tínedžerov vďaka získaným dátam
26. apríl 2023

Islandský model vychádza zo skúseností ostrovného štátu, ktorý bol ešte pred dvoma dekádami jednou z najhorších krajín pokiaľ ide o závislosti u mladých. No potom sa stal zázrak.

Mesto Nitra získalo informácie o viac ako 1500 deťoch vo veku 13-15 rokov zo všetkých škôl v Nitre, kde sa tínedžeri v tomto veku nachádzajú, teda z mestských, cirkevných aj súkromných. V tejto vekovej skupine mladých sa zisťovali údaje o užívaní návykových látok, rodinnom zázemí detí či o ich vzťahu ku škole, ale aj o ich pocitoch o vlastnom zdraví. Medzi jednotlivými oblasťami sa tiež skúmali súvislosti.

Zisťovanie o realite dnešných tínedžerov je súčasťou zavádzania islandského modelu primárnej drogovej prevencie Planet Youth, ku ktorému mesto Nitra pristúpilo.

Tlačová konferencia Planet Youth

Model nediktuje, čo majú tínedžeri robiť

Prečo práve islandský model? Koncom deväťdesiatych rokov patril Island ku krajinám s najväčším množstvom mladých ľudí, ktorí brali drogy, pili alkohol alebo fajčili. Potom sa však ostrovnému štátu podaril malý zázrak a percento mladých, ktorí užívajú návykové látky, tam kleslo z 30 na dnešných 6. To sa podarilo vďaka modelu Planet Youth, ktorý sa považuje za najlepší dlhodobý program svojho druhu na svete.

Planet Youth zaviedli už v mnohých štátoch na piatich kontinentoch. „Som hrdý na to, že Nitra je vôbec prvým mestom na Slovensku, ktoré začalo so zavádzaním islandského modelu. Spoluprácu s Islandom máme naplánovanú na najbližších päť rokov,“ povedal primátor Nitry Marek Hattas.

Model sa vyznačuje tým, že berie do úvahy špecifiká jednotlivých krajín. Úspešnosť programu spočíva tiež v tom, že sa nesnaží zameriavať na jednotlivca. „Nehovorí mladému človeku, aby si v partii kamarátov nedal alkohol alebo inú návykovú látku. Tento projekt je založený na komunitách a využívaní miestnych dát. Pri prevencii sa tak zameriava na celé sociálne prostredie, v ktorom mladý človek vyrastá. Okrem rodiny je dôležitá škola, spolužiaci, susedia a rovesníci. Kľúčové je celé prostredie človeka a to, aké príležitosti mu dáva,“ vysvetlil viceprimátor Nitry Miloslav Špoták.

Tlačová konferencia Planet Youth
Margrét Lilja Gudmundsdóttir, expertka na Planet Youth z Islandu a Iryna Nerubaieva, projektová manažérka Planet Youth

Strašiak pre návykové látky

Nitra už od Planet Youth Island dostala výsledky prvého dotazníkového prieskumu uskutočneného na Slovensku – celkovú správu za mesto a jednotlivé správy za každú z 23 škôl, na ktorých sa konal prieskum. Správy prinášajú aktuálne a lokálne dáta o 1511 mladých Nitranoch.

Asi najprínosnejším údajom zo správ sú tabuľky krížových referencií, ktoré ukazujú vzájomné vzťahy a súvislosti medzi mapovanými oblasťami a upozorňujú tak na prediktory rizikového správania u detí a mladistvých a zároveň ukazujú možnosti ako mu potenciálne predchádzať. Vďaka získaným údajom máme väčšie možnosti nielen vidieť, ale pomaly sa pokúšať aj meniť realitu mladých ľudí,“ hovorí Júlia Prablesková, koordinátorka islandského modelu v Nitre.

Podľa nej sú získané dáta dôležité pre lepšie pochopenie situácie v komunite a pre celkovú zmenu prostredia detí a mládeže. Poslúžia tiež pre prijatie správnych opatrení na zvýšenie ochranných faktorov a zníženie rizikových faktorov. „Návykové látky v Nitre sa začínajú báť, ich strašiakom je Planet Youth,“ vyhlásila Júlia Prablesková.


ČO JE PLANET YOUTH?

Planet Youth je program primárnej prevencie zameraný na celú populáciu a je navrhnutý tak, aby mal v komunitách dlhodobý vplyv na zníženie užívania návykových látok medzi mládežou. Metodika PY sa líši od tradičných metód, ktoré sa v prevencii často používajú. Namiesto zaužívaných diskusií s dospievajúcimi o faktoch a rizikách, ktoré sú spojené s požívaním alkoholu, tabaku a iných drog, PY nahliada na celú našu súčasnú spoločnosť ako na „pacienta“ a verí, že budovanie komunity, ktorá je schopná oddialiť nástup alkoholu, tabaku a iných drog do života mládeže, je účinným spôsobom ako z dlhodobého hľadiska znížiť riziko vážnych zdravotných problémov súvisiacich s užívaním návykových látok.

Planet Youth je súčasťou Nitrianskeho centra pre podporu vzdelávania a práce s mládežou, ktoré okrem iných aktivít zastrešuje aj Regionálne centrum podpory učiteľov.  „V súlade s cieľmi reformy školstva a pod záštitou vedúcej odboru školstva, mládeže a športu Márie Orságovej, sme pripravení sprevádzať školy aktivitami Planet Youth,“ dodala Miriama Glovňová, riaditeľka RCPU NR a ZM.

Viac info: www.niceedu.sk/planet-youth-partner-nitra/


Tomáš Holúbek
foto: Roman Oravec


Najčítanejšie správy
Dobrovoľní hasiči zasahovali aj pri…
16. máj 2024
Staň sa hrdinom a zapoj sa do Týždňa…
15. máj 2024
ZŠ Benkova sa zapojila do projektu Elektroodpad…
13. máj 2024
Pred Priorom odkryli 3600 rokov starý hrob
9. máj 2024