Najkrajšou ozdobou je dobro
19. december 2022

Do regionálnej kampane sa v rámci nitrianskeho obvodu zapojilo 1820 detí.

V súvislosti s implementáciou NP Podpora ochrany detí pred násilím a plnením cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím sa v územnom obvode Nitra uskutočnila regionálna kampaň zameraná na podporu prosociálneho správania a pozitívneho prežívania  detí pod názvom „Najkrajšou ozdobou je dobro“, do ktorej sa zapojilo spolu 16 materských a základných škôl prostredníctvom  1820 detí.

Vianoce sú pre mnohých tými najkrajšími sviatkami roka. Nie sú však iba limitovaným obdobím, ich skutočné posolstvo  je previazané so stavom našej mysle, so  schopnosťou  prijímať a odovzdávať do svojho okolia všetky tie veci, ktoré robia svet krásnym . Dobro, radosť, pokoj, nádej, láska či tolerancia sú hodnotami, ktoré majú medzi nami rezonovať v akomkoľvek čase a za akýchkoľvek podmienok.

So zámerom posilnenia pozitívneho prežívania detí v tomto náročnom období a zároveň pozdvihnutia významu hodnoty dobra v medziľudských vzťahoch koordinátorka ochrany detí pred násilím v rámci primárnej prevencie rovesníckeho násilia oslovila materské a základné školy k zapojeniu sa do regionálnej kampane  založenej na realizácii aktivít so žiakmi  s využitím vlastných kapacít škôl.  Výroba vianočných ozdôb, na ktoré deti vpisovali pozitívne priania pre svojich blízkych, spolužiakov, triedu a všetky deti, či vianočnej reťaze s pozitívnymi vlastnosťami, ktoré chcú žiaci, každý sám za seba, vnášať medzi svojich rovesníkov deti skutočne  zaujala. Žiaci mali radosť z pozitívnej atmosféry počas aktivity,  z prínosných rozhovorov s učiteľmi a spolužiakmi a po ukončení práce, že majú triedy vyzdobené vlastnoručne vyrobenými ozdobami plnými dobra.  Z ich pozitívnych prianí bolo možné vnímať uvedomenie si hodnoty nehmotných vecí ako sú zdravie, šťastie, rodina,  láska či spolupatričnosť. Vyjadrenia ako „Prajem všetkým deťom, aby boli zdravé, šťastné, veselé a milované; „Aby deti neboli samé“; „ Aby nikto pri vianočnom stole nebol sám“;, „Aby deti mali oboch rodičov, ktorí sa o nich budú starať“, sú aj pre nás dospelých výzvou k zamysleniu.

Veľké poďakovanie  patrí vedeniu škôl a pedagógom, že sa v tomto náročnom, pre školské prostredie  aj transformačnom období rozhodli podporiť myšlienku dobra ako najkrajšej ozdoby človeka. Zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitra kampaň podporili ZŠ s MŠ Na Hôrke, ZŠ Topoľová, ZŠ Beethovenova, ZŠ Benkova, ZŠ Škultétyho, MŠ Staromlynská.

PhDr. Juliana Holá, koordinátorka ochrany detí pred násilím, územný obvod Nitra


Najčítanejšie správy
Dobrovoľní hasiči zasahovali aj pri…
16. máj 2024
Staň sa hrdinom a zapoj sa do Týždňa…
15. máj 2024
ZŠ Benkova sa zapojila do projektu Elektroodpad…
13. máj 2024
Pred Priorom odkryli 3600 rokov starý hrob
9. máj 2024