Na mestskej škole fungujú športové triedy zamerané na tenis
25. január 2024

Priamo na škole v nafukovacej hale, pod ktorou sú dva antukové kurty, budú žiaci trénovať tenis. Mesto Nitra tu otvára športové triedy, ktoré talentovaným deťom umožnia navštevovať tenisové tréningy pod vedením profesionálnych trénerov z Tenisovej akadémie Skalka.

Dohodu o zriadení športových tried na Základnej škole Tulipánová dnes podpísali primátor Nitry Marek Hattas, riaditeľka školy Mária Sailerová a Pavol Gál, štatutár tenisovej akadémie. ZŠ Tulipánová tak v spolupráci s Tenisovou akadémiou Skalka bude v rámci vyučovania vychovávať tenisové talenty celoročne, a to aj v zimných mesiacoch.

Triedy na rozvíjanie športového nadania žiakov vznikajú na druhom stupni školy. Zriaďujú sa pre žiakov po ukončení štvrtého ročníka povinnej školskej dochádzky. Prioritne do nich budú zaradení žiaci školy, vo vyšších ročníkoch sa sem môžu presunúť aj talenty z iných mestských škôl.

Našim cieľom je dostať do tried 5. až 9. ročníka minimálne 25 tenistov,“ povedala riaditeľka Mária Sailerová.

Podľa Pavla Gála sú športové triedy zamerané na tenis priamo na základnej škole ojedinelým úkazom, pretože väčšina takto zameraných tried vzniká až na stredných školách. „Práve deti na základných školách sú vo veku, kedy sa majú najviac rozvíjať. Mimo súkromných tréningov však ich talent často nebýva podporovaný. V tomto prípade je veľká výhoda, že deti sa môžu v rámci základnej školy zdokonaľovať v športe, ktorý plánujú robiť v budúcnosti aj profesionálne,“ vyhlásil Gál.

Vznik športových tried podporuje aj primátor Marek Hattas. „Oceňujem hlavne partnerstvo medzi mestom, školou a súkromným sektorom. Pri tejto spolupráci je krásne vidieť aj dobré fungovanie celej komunity, ktorej záleží na tom, aby deti zmysluplne trávili svoj voľný čas,“ povedal primátor Hattas.

ZŠ Tulipánová je podľa vedúcej odboru školstva na nitrianskej radnici Márie Orságovej jednou z dvoch športových škôl. „Hľadali sme tu možnosti doplnenia futbalových tréningov a ponuka Tenisovej akadémie Skalka prišla v hodine dvanástej. Pohybujem sa medzi tenistami a môžem povedať, že máme veľmi dobré ohlasy pokiaľ ide o kvalitu haly aj o to, ako prebiehajú tréningy,“ podotkla Orságová.

Tenisové tréningy v prípade záujmu detí prebiehajú aj po vyučovaní. V „nafukovačke“ sa tiež konajú tenisové krúžky pre žiakov v prvej až štvrtej triede.

Tomáš Holúbek
foto: Roman Oravec


Najčítanejšie správy
Pripomenuli sme si 20 rokov nášho suseda v únii
19. jún 2024
Súťaž na predajcov v mestskom parku
19. jún 2024
Pomôžte ľuďom zasiahnutým povodňami
18. jún 2024
Vyberte sa za pokladmi Slovenska
14. jún 2024