Mestský kúpeľ

V priestoroch mestského kúpeľa sa nachádzajú 2 bazény: plavecký bazén s dĺžkou 25 m a hĺbkou vody max. 170 cm a detský bazén s hĺbkou vody max. 85 cm. Prevádzka bazénov je doplnená vonkajšou letnou terasou.
V rámci zariadenia je k dispozícii suchá sauna s kapacitou 20 osôb. Prevádzková doba sauny je rozdelená tak, aby muži a ženy mali samostatne vyhradený priestor a čas v daný deň. Jej súčasťou sú šatňa, potiareň, ochladzovací bazén so sprchami, vírivá vaňa, WC a odpočiváreň. Okrem hlavnej činnosti Mestského kúpeľa tu návštevníci môžu nájsť aj ďalšie služby poskytované súkromnými firmami ako solárium, masáže, alternatívna medicína, fitnes centrum, dámske a pánske kaderníctvo, kozmetika, pedikúra alebo manikúra.

  • Kapacita: od 1 918 do 2 562 osôb (denná kapacita)
    • Plavecký bazén – okamžitá kapacita – od 98 do 131 osôb
    • Neplavecký bazén ( detský ) – okamžitá kapacita – od 39 do 52 osôb
  • Vzhľadom na technické vybavenie obslužných priestorov bazénov je :
    • Optimálna okamžitá kapacita 137 osôb
    • Optimálna denná kapacita 1918 osôb

Mestský kúpeľ je v správe Službyt Nitra, s.r.o.

PLAVÁREŇVstupné v €    
Doba pobytu 90 minút   
Vstupné – dieťa do 3 rokovzdarma  
Vstupné – dieťa do 15 rokov vrátane2,00  
Vstupné – dospelý do 14:005,00  
Vstupné – dospelý po 14:006,00  
Vstupné – dôchodca2,00  
Vstupné – ZŤP dieťa do 15 rokovzdarma  
Vstupné – ZŤP dospelý2,00  
Vstupné – rodinný vstup (2 dospelí + 2 deti do 15 rokov)13,00  
Vstupné – rodinný vstup (2 dospelí + 1 dieťa do 15 rokov)12,00  
Doba pobytu – ostatné   
Vstupné – plavecká dráha pre plavecký výcvik detí a žiakov do 15
rokov veku v dňoch školského vyučovania/1 mes.
(poznámka: podmienkou uplatnenia uvedeného vstupného
je vopred uzatvorenie rámcovej zmluvy o spolupráci s Mestom Nitra,
resp. poverenou osobou a úhrada vstupného za dieťa do 15 rokov)
60,00      
Vstupné – plavecká dráha /1 hod.60,00  
Permanentné vstupy (plaváreň) – 1 vstup 90 min.   
5 vstupov dospelý /platnosť 1 rok22,00  
10 vstupov dospelý /platnosť 1 rok42,00
SAUNA  
Pobyt v saune do 3 hodín   
Vstupné – dospelý12,00  
Vstupné – dieťa do 15 rokov vrátane5,00  
Vstupné – deti (kolektívne) – mimo prevádzky2,00  
Permanentné vstupy (pobyt v saune do 3 hodín)   
5 vstupov /platnosť 1 rok50,00  
10 vstupov /platnosť 1 rok90,00
Plaváreň + Sauna   
Vstupné – príplatok osuška2,00  
Vstupné – príplatok čiapka1,00
Vstupné – poškodenie a strata čipu – kúpeľ5,00
Vstupné – poškodenie a strata kľúču – sauna5,00

Kontaktná osoba

Mgr. Jozef Bubeník
vedúci prevádzky letného kúpaliska
tel.: 0903 131 623
e-mail: m.kupel.nr@gmail.com

Pokladňa:
tel: 0907 738 541

Ponzatvorené
Uto06:30 – 12:00
14:30 – 20:30
Str06:30 – 20:30
sauna – zatvorené
Štv06:30 – 20:30
Pia06:30 – 20:30
Sob11:00 – 19:30
Ned11:00 – 19:30
Posledný možný vstup do zariadení je možný 60 minút pred ukončením prevádzkovej doby. Zákazník si musí byť vedomý, že do uvedenej doby musí opustiť prevádzku bez nároku na pobyt v plnom rozsahu vstupenky!

Mestský kúpeľ
Kúpeľná 4
949 01 Nitra


Vytvorené: 5. 9. 2022