Mestský kúpeľ

V priestoroch mestského kúpeľa sa nachádzajú 2 bazény: plavecký bazén s dĺžkou 25 m a hĺbkou vody max. 170 cm a detský bazén s hĺbkou vody max. 85 cm. Prevádzka bazénov je doplnená vonkajšou letnou terasou.
V rámci zariadenia je k dispozícii suchá sauna s kapacitou 20 osôb. Prevádzková doba sauny je rozdelená tak, aby muži a ženy mali samostatne vyhradený priestor a čas v daný deň. Jej súčasťou sú šatňa, potiareň, ochladzovací bazén so sprchami, vírivá vaňa, WC a odpočiváreň. Okrem hlavnej činnosti Mestského kúpeľa tu návštevníci môžu nájsť aj ďalšie služby poskytované súkromnými firmami ako solárium, masáže, alternatívna medicína, fitnes centrum, dámske a pánske kaderníctvo, kozmetika, pedikúra alebo manikúra.

  • Kapacita: od 1 918 do 2 562 osôb (denná kapacita)
    • Plavecký bazén – okamžitá kapacita – od 98 do 131 osôb
    • Neplavecký bazén ( detský ) – okamžitá kapacita – od 39 do 52 osôb
  • Vzhľadom na technické vybavenie obslužných priestorov bazénov je :
    • Optimálna okamžitá kapacita 137 osôb
    • Optimálna denná kapacita 1918 osôb

Mestský kúpeľ je v správe Službyt Nitra, s.r.o.

Činnosť, priestor, pomôckaCena za
PLAVÁREŇ 
Doba pobytu – 90 minút 
Vstupné – dieťa do 3 rokovzdarma
Vstupné – dieťa do 15 rokov vrátane1,00 €
Vstupné – dospelý3,50 €
Vstupné – dospelý – občan s trvalým pobytom v Nitre3,00 €
Vstupné – dôchodca1,00 €
Vstupné – ZŤP – dieťa do 15 rokovzdarma
Vstupné – ZŤP – dospelý1,00 €
  
Doba pobytu – ostatné 
Vstupné – plavecká dráha/ 1 hod.36,00 €
Vstupné – plavecká dráha pre plavecký výcvik detí a žiakov do 15 rokov 30,00 €
veku v dňoch školského vyučovania/ 1 mes. (poznámka: podmienkou 
uplatnenia uvedeného stupného je vopred uzatvorenie rámcovej zmluvy 
o spolupráci s Mestom Nitra, resp. poverenou osobou)
 
Permanentné vstupy (plaváreň) – 1 vstup 90 min. 
5 vstupov dospelý – platnosť 1 mesiac15,50 €
5 vstupov dospelý – platnosť 1 mesiac – občan s trvalým pobytom v Nitre13,00 €
10 vstupov dospelý – platnosť 2 mesiace 29,50 €
10 vstupov dospelý – platnosť 2 mesiace – občan s trvalým pobytom v Nitre25,50 €
20 vstupov dospelý – platnosť 3 mesiace 56,00 €
20 vstupov dospelý – platnosť 3 mesiace – občan s trvalým pobytom v Nitre48,00 €
  
SAUNA 
Sauna (pobyt v saune do 2 hodín) 
Vstupné – dospelý7,50 €
Vstupné – dieťa do 15 rokov vrátane3,00 €
Vstupné – deti /kolektívne/ – mimo prevádzky1,50 €
  
Permanentné vstupy (pobyt v saune do 2 hodín)  
5 vstupov34,00 €
10 vstupov64,00 €
  
Plaváreň + Sauna 
Príplatok – osuška 1,00 €
Príplatok – čiapka 1,00 €
Príplatok – mydlo1,00 €
Príplatok – šampón1,00 €
Poškodenie a strata čipu – kúpeľ5,00 €
Poškodenie a strata kľúču – sauna5,00 €

Kontaktná osoba

Mgr. Jozef Bubeník
vedúci prevádzky letného kúpaliska
tel.: 0903 131 623
e-mail: m.kupel.nr@gmail.com

Pokladňa:
tel: 0907 738 541

Ponzatvorené
Uto06:30 – 12:00
14:30 – 20:30
Str06:30 – 20:30
Štv06:30 – 20:30
Pia06:30 – 20:30
Sob11:00 – 19:30
Ned11:00 – 19:30
Posledný možný vstup do zariadení je možný 60 minút pred ukončením prevádzkovej doby. Zákazník si musí byť vedomý, že do uvedenej doby musí opustiť prevádzku bez nároku na pobyt v plnom rozsahu vstupenky!

Mestský kúpeľ
Kúpeľná 4
949 01 Nitra


Vytvorené: 5. 9. 2022
Upravené: 12. 5. 2023