Uznesenia

  • Uznesenie zo 44. riadneho zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 27,09.2022
  • Uznesenie zo 43. riadneho zasadnutia Mestkej rady v Nitre, konaného dňa 30.08.2022
  • Uznesenie za 42. riadneho zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 14.06.2022
  • Uznesenie zo 41. riadneho zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 17.05.2022
  • Uznesenie zo 40. riadneho zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 05.04.2022
  • Uznesenie z 39. riadneho zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 22.02.2022
  • Uznesenie z 38. riadneho zasadnutia Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 18.01.2022


Vytvorené: 6. 6. 2022