Mesto odpredáva dva obytné domy, záujemcovia sa môžu prihlásiť do konca augusta
25. júl 2023

Ide o obytný dom a dom opatrovateľskej služby na Misionárskej ulici v Nitre. Na nehnuteľnosti vyhlásilo Mesto Nitra obchodnú verejnú súťaž.

Zastavaná plocha a nádvorie obytného domu na Misionárskej ul. č. 1 má výmeru 154 m2, domu opatrovateľskej služby na Misionárskej ul. č. 3 153 m2. Oba sú prístupné po spevnenej verejnej komunikácii, nachádzajú sa v zastavanom území mesta a pre svoje pamiatkové hodnoty sú zaradené medzi národné kultúrne pamiatky.

Zdroj: Google Maps

Obytné domy sú samostatne stojace dvojpodlažné, čiastočne podpivničené objekty obdĺžnikového pôdorysu s pultovou strechou. Každý má štyri bytové jednotky, po dva byty na prízemí a poschodí. Dvojica bytov na jednotlivých podlažiach je dispozične rovnaká, orientácia je opačná (zrkadlový obraz).

Minimálna kúpna cena za predmet obchodnej verejnej súťaže, ktorý sa predáva ako obytný dom je 200 000 eur. Ceny sú vrátane DPH.

Miesto a spôsob prevzatia súťažných podmienok

Záujemci si môžu prebrať súťažné podmienky osobne na adrese: Mestský úrad v Nitre, odbor majetku, kontaktná osoba: Ing. Veronika Brestovská, v lehote od 30. júna 2023 do 31. augusta 2023 v pracovných dňoch v čase od 8. do 14. hodiny.

Bližšie informácie môžete získať na tel. č. 037/6502220, osobne na Mestskom úrade v Nitre, odbor majetku, 3. poschodie, č. dverí 324.

Jana Krajčovičová
ilustračné foto: Freepik


Najčítanejšie správy
Na radnici a mestskej polícii pribudnú…
12. apríl 2024
Nitra chce byť pripravená, ak vznikne ďalšia…
11. apríl 2024
Grantový program EKO ďalej Nitra
11. apríl 2024
Verejná konzultácia k Akčnému plánu pre mládež
8. apríl 2024