Mesto ocenilo tri desiatky učiteľov
7. jún 2024

Tohtoročných Oskarov pre najlepšiu učiteľku a najlepšieho učiteľa odovzdali 29. mája. Z rúk primátora Mareka Hattasa, poslanca mestského zastupiteľstva Miloslava Hatalu a vedúcej odboru školstva Márie Orságovej si ju prevzalo 30 pedagógov základných a materských škôl, Základnej umeleckej školy a Centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. V do posledného miesta naplnenej obradnej sieni odzneli aj dojímavé slová žiačok a žiakov, ktorí vo svojich príhovoroch najčastejšie vyzdvihovali trpezlivosť, obetavosť a neúnavnú prácu svojich učiteľov.

„Pani učiteľka Viera Hatášová je našou učiteľkou už štyri roky, ale sme len jednou z tried a ja som len jedna zo stoviek žiakov, ktorým ovplyvnila život. Pravidelne sa o tom presviedčame, nakoľko ju veľmi často chodia navštevovať aj jej bývalí žiaci. Je to kreatívna, nebojácna, usmievavá žena s dobrým srdcom a štýlom, ktorá sa za nás nebojí postaviť. Najviac ju rozčuľuje nespravodlivosť, keď sa ubližuje iným a keď vykrikujeme, ale konflikty rieši diplomaticky a spravodlivo. Teší ju spievanie a keď sa my usmievame a sme spokojní. Mojimi najobľúbenejšími predmetmi sú matematika a slovenčina, lebo ich vie veľmi dobre vysvetliť. Za spoločné štyri roky sme si zažili veľa: covid s online vyučovaním, vojnu na Ukrajine, ktorá priniesla nových spolužiakov, aj vyhrážky bombovým útokom na škole. Všetkým týmto situáciám sa postavila odvážne a kreatívne. Náš strach upokojovala slovom aj láskavým objatím, a svoj strach nedávala nikdy najavo. Veľmi si to vážime a máme vás veľmi radi.“ (ZŠ Cabajská)

„Naša pani učiteľka tu právom stojí a som šťastná, že práve ona získala toto významné ocenenie. Z celého srdca si ho zaslúži. Má v sebe skrytého anjela a pre nás je ako druhá mama. Vďaka nej sa učíme nielen školské vedomosti, ale aj to, ako byť dobrými ľuďmi. Je pre nás nielen učiteľkou, ale aj kamarátkou, ktorá vypočuje, pohladí a poradí. Jej energia nás motivuje byť lepšími a usilovnejšími. Milá pani učiteľka, ste veľkou inšpiráciou nielen pre deti, ale aj pre celý pedagogický zbor. Vaša trpezlivosť, láskavosť a neustála podpora sú pre nás nenahraditeľné. Ďakujeme za všetko, za všetky povzbudivé slová, že ste tu pre nás – kvôli vám sa do školy tešíme. Toto ocenenie je malým vyjadrením za všetku vašu prácu na škole i mimo nej. Prajeme vám mnoho ďalších úspechov, zdravie a radosť z vašej práce.“ (ZŠ Krčméryho 2)

Ocenených pedagógov nominovali žiaci základných škôl a učiteľské kolektívy materských škôl, centra voľného času a základnej umeleckej školy.

Súčasťou slávnosti bolo tiež vyhodnotenie súťaže Príbeh nás spája. Išlo o prezentáciu literárnych prác žiakov iných národností základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitra. Žiaci prezentovali svoju kultúru prostredníctvom ľudových rozprávok, povestí, príbehov a zážitkov z krajiny svojho pôvodu, ako aj prvé zážitky z pobytu na Slovensku v rodnom i v slovenskom jazyku.

Do súťaže sa zapojilo všetkých 14 základných škôl, ktoré boli ocenené knihou a spoločenskou hrou. Mimoriadnu cenu odboru školstva, mládeže a športu získalo 5 škôl, ktoré navyše dostanú diplom a sadu výtvarných pomôcok: ZŠ Cabajská, ZŠ Fatranská, ZŠ Krčméryho, ZŠ s MŠ Na Hôrke, ZŠ s MŠ Novozámocká.

Ocenení pedagógovia

Základné školy:

Základná škola, Beethovenova 11, Nitra:
PaedDr. Ján Zima, učiteľ 2.stupňa, aprobácia fyzika – základy techniky

Základná škola, Benkova 34, Nitra:
Mgr. Adriana Ondrejková, učiteľka 1.stupňa

Základná škola, Cabajská 2, Nitra:
Mgr. Viera Hátašová, učiteľka 1.stupňa

Základná škola, Fatranská 14, Nitra:
Mgr. Erika Kupková, učiteľka 1.stupňa

Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, Nitra:
Mgr. Nikola Krekáňová, učiteľka 2.stupňa, aprobácia slovenský jazyk a literatúra – výtvarná výchova

Základná škola kráľa Svätopluka, Dražovská 6, Nitra:
Mgr. Nataša Bobčeková, učiteľka 1.stupňa

Základná škola, Krčméryho 2, Nitra:
Mgr. Lucia Komžíková, učiteľka 1.stupňa

Základná škola s materskou školou, Na Hôrke 30, Nitra:
Mgr. Ľudmila Madová, učiteľka 1.stupňa

Základná škola, Nábrežie mládeže 5, Nitra:
PaedDr. Petra Liková, učiteľka 2.stupňa, aprobácia biológia – chémia – ekológia

Základná škola s materskou školou, Novozámocká 129, Nitra:
Zuzana Ondriškovičová, učiteľka materskej školy

Základná škola, Ščasného 22, Nitra:
Mgr. Diana Brocka Jakubíková, učiteľka 2.stupňa, aprobácia fyzika – informatika

Základná škola, Škultétyho 1, Nitra:
Mgr. Peter Vasaráb, učiteľ 2.stupňa, aprobácia dejepis – geografia

Základná škola, Topoľová 8, Nitra:
Mgr. Silvie Ambrozy, učiteľka 1.stupňa

Základná škola, Tulipánová 1, Nitra:
Mgr. Zuzana Janebová, učiteľka 2.stupňa, aprobácia anglický jazyk – biológia

Základná umelecká škola Jozefa Rosinského, Vajanského 1, Nitra:

Bc. Lukáš Považan, učiteľ hry na dychové nástroje, umelecký vedúci Dychového orchestra Nitra

Centrum voľného času, Štefánikova trieda 60, Nitra:

Mgr. Silvia Ivančíková, vedúca DFS Borinôčka, tanečný pedagóg DFS Borinka

Materské školy:

Materská škola, Alexyho 26, Nitra
pani učiteľka Adriána Korčáková
pani riaditeľka PhDr. Elena Paukejeová

Materská škola, Beethovenova 1, Nitra
pani učiteľka Eva Balková

Materská škola, Čajkovského 3, Nitra
pani riaditeľka Ingrid Henčeková

Materská škola, Dobšinského 2885/8, Nitra
pani učiteľka Martina Czuberková

Materská škola, Ľudovíta Okánika 6, Nitra
pán učiteľ Mgr. Roman Zátopek

Materská škola, Nábrežie mládeže 7, Nitra
pani učiteľka Mgr. Lenka Tonkovičová

Materská škola, Nedbalova 17, Nitra
pani učiteľka Iveta Andelová
pani riaditeľka Mgr. Katarína Galová

Materská škola, Novomeského 19, Nitra
pani riaditeľka Beáta Horváthová

Materská škola, Párovská 36, Nitra
pani riaditeľka Bc. Jana Königová

Materská škola, Piaristická 12, Nitra
pani učiteľka Mgr. Simona Hlinková

Materská škola, Štefánikova trieda 128, Nitra
pani učiteľka Beáta Eliášová

Materská škola, Štiavnická 1, Nitra
pani učiteľka Mgr. Martina Bóriková

Materská škola, Topoľová 6, Nitra
pani učiteľka Lucia Stoláriková

Materská škola, Za Humnami 28, Nitra
pani učiteľka Mgr. Klaudia Hajdu


Jana Krajčovičová
foto: Roman Oravec, autorka


Najčítanejšie správy
Vyberte sa za pokladmi Slovenska
14. jún 2024
Dobrovoľní hasiči pomáhali pri záplavách
14. jún 2024
Poľsko: 20 rokov využitých príležitostí
14. jún 2024
Kúpalisko otvoria už túto sobotu
13. jún 2024