Letná športová olympiáda detí
23. jún 2023

Na atletickom štadióne AC Stavbár v Nitre sa 13. júna konal už 23. ročník letnej športovej olympiády detí materských škôl. Podujatie zorganizovalo Mesto Nitra spolu s Občianskym združením Šťastné deti. Do športových aktivít sa zapojilo 27 športových tímov z nitrianskych materských škôl a 3 tímy z partnerského mesta Kroměříž.

Deti súťažili v troch disciplínach: hod do diaľky, skok do diaľky a beh. Nechýbal slávnostný olympijský ceremoniál a zábavné stanovištia pre súťažiacich, ktoré pripravili študenti Strednej odbornej školy gastronómie a cestovného ruchu. O zdravotný dozor sa postarali študentky UKF z Katedry ošetrovateľstva FSVaZ UKF v Nitre. Deti pri súťažení podporil hokejový maskot Corgi a za odmenu im zaspievala Dúhalka. Víťazstvo a zlaté medaile si odniesli deti z Materskej školy, Alexyho 26, Nitra. Všetci však prežili krásne športové dopoludnie a odniesli si nielen medaile a odmeny, ale aj krásne zážitky.

Mária Snopová
foto: archív organizátorov podujatia


Najčítanejšie správy
Pripomenuli sme si 20 rokov nášho suseda v únii
19. jún 2024
Súťaž na predajcov v mestskom parku
19. jún 2024
Pomôžte ľuďom zasiahnutým povodňami
18. jún 2024
Vyberte sa za pokladmi Slovenska
14. jún 2024