Navštívte Maltézsky stánok a podporte nitriansky hospic
30. november 2022

Centrum Maltézskej pomoci  pôsobí  v Nitre už 15 rokov.

Podporte dobrovoľným príspevkom nitriansky hospic a iné charitatívne činnosti pri výdaji Maltézskeho punču v adventnom mestečku v Nitre na Svätoplukovom námestí. Charitatívny stánok nájdete na námestí od štvrtka 8. do nedele 11. decembra. V spolupráci s Mestom Nitra budú dobrovoľníci podávať originálny punč za dobrovoľný finančný príspevok,  pričom výťažok z tejto zbierky je vždy v plnej výške, bez odrátania akýchkoľvek vstupných nákladov, poukázaný na zabezpečenie charitatívnych činností, ale najmä na podporu Hospicu u Bernadetky.

V Centre Maltézskej pomoci Slovensko v Nitre je aktuálne registrovaných tridsať  dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Dvere centra sú však stále otvorené aj pre ďalších, ktorí sa môžu pridať a pomôcť tým, ktorí to potrebujú – chudobným, chorým a trpiacim.

Maltézska pomoc Slovensko je jedinou oficiálnou a výkonnou charitatívnou organizáciou Maltézskeho rádu na Slovensku. Realizuje aktivity prostredníctvom svojich centier a poskytuje služby ľuďom na okraji spoločnosti. Členovia Maltézskej pomoci Slovensko vykonávajú službu ako dobrovoľníci bez nároku na honorár.

Nitrianska verejnosť sa tak už 15 rokov môže stretávať s dobrovoľníkmi Maltézskej pomoci Slovensko v typických uniformách s maltézskym krížom najmä pri organizácii hromadných cirkevného a kultúrnych podujatí, ako sú púte a verejné bohoslužby na Kalvárii, na Svätoplukovom námestí, či Zoborskom kláštore, kde v spolupráci s dobrovoľníkmi Slovenského červeného kríža poskytujú aj službu prvej pomoci, či pitnú vodu.  

Centrum sa venuje aj službe ľuďom bez domova a v spolupráci s Diecéznou charitou v Nitre zabezpečuje aj dovoz a výdaj teplej polievky raz do týždňa v Azylovom dome sv. Rafaela.  Každoročne na Štedrý deň dobrovoľníci centra navštevujú aj odsúdené ženy v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Nitre na Chrenovej a rozdávajú im vianočné balíčky. V minulosti centrum sprostredkovalo aj podporu vybudovania materského a komunitného centra na Orechovom dvore a  autobusovej dopravy pre účasť školopovinných rómskych detí na vyučovaní z prostriedkov Maltézskeho rádu. Členovia nitrianskeho centra Maltézskej pomoci sa každoročne, spolu s chorými pútnikmi, zúčastňujú celosvetovej púte Maltézskeho rádu v Lurdoch.    

Timea Galová

Foto: Maltézska pomoc Slovensko o.z.  


Najčítanejšie správy
Pripomenuli sme si 20 rokov nášho suseda v únii
19. jún 2024
Súťaž na predajcov v mestskom parku
19. jún 2024
Pomôžte ľuďom zasiahnutým povodňami
18. jún 2024
Vyberte sa za pokladmi Slovenska
14. jún 2024