Mestský úrad Nitra
Štefánikova trieda 60
950 06 NITRA
tel.: 037/65 02 111, 0911/990 256
podatelna@msunitra.sk
info@nitra.sk

IČO: 00308307
IČ DPH: SK2021102853
DIČ: 2021102853

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: SK0409000000005028001139

Číslo elektronickej schránky: E0005584766


Vytvorené: 25. 10. 2022