Carousel with a dove / Kolotoč s holubicou

🇬🇧 Carousel with a dove 

Mr. Ľudovít Jesenský, at that time a city deputy and an employee of the national company Cukrovar Nitra (Sugar company Nitra), came up with the idea for its production. The carousel was made by Mr. Jesenský himself and subsequently donated to the residents of the city of Nitra.

The colourful attraction with the symbolic dove of peace placed on its top delighted generations of children. Along with the frog fountain and Bishop’s Inn, it has become one of the symbols of the Nitra City Park. 

Today, the carousel no longer meets strict safety standards and cannot serve its original purpose. However, it is an integral part of the park. That’s also why the city decided to save the carousel, so today you can admire the view of this renovated historical and artistic artefact.

🇸🇰 Kolotoč s holubicou 

Ikonický detský kolotoč je súčasťou mestského parku v Nitre už viac ako 60 rokov. S myšlienkou na jeho výrobu prišiel vtedajší mestský poslanec a zamestnanec národného podniku Cukrovar Nitra Ľudovít Jesenský. Pán Jesenský kolotoč vlastnoručne vyrobil a daroval obyvateľom mesta Nitra.  

Farebná atrakcia so symbolickou holubicou mieru umiestnenou na jej vrchole robila radosť celým generáciám detí. Popri žabej fontáne a Biskupskom hostinci sa stala jedným zo symbolov nitrianskeho parku.

Dnes už kolotoč nespĺňa prísne bezpečnostné normy a nemôže slúžiť svojmu pôvodnému účelu. Je však neodmysliteľnou súčasťou parku. Aj preto padlo zo strany mesta rozhodnutie kolotoč zachrániť a tak sa dnes môžete pokochať pohľadom na tento zrenovovaný historicko-umelecký artefakt.


Vytvorené: 28. 11. 2023