Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25_2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - §41
15. január 2014
Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25_2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - §41
„Súvislá oprava spevnených plôch pred OD Lipa – ul. Výstavná.“ Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie: nie Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania: 19 452 WYP č. 239/2013 -6.12.2013

„Súvislá oprava spevnených plôch pred OD Lipa – ul. Výstavná.“

Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie: nie

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania: 19 452 WYP č. 239/2013 -6.12.2013

Súbory na stiahnutie(1 ks):

Verejné obstarávanie – rok 2013

I N F O R M Á C I A týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ikona súboru pdf (44 KB)


Najčítanejšie správy
Informácia §41 - Rekonštrukcia ZŠ - Topoľová
5. február 2014
Nákup odpadových nádob, nákup ekoskladov, nákup…
29. január 2014
Informácia §136 - Súvislá oprava spevnených plôch…
29. január 2014
Informácia §136-Súvislá oprava spevnených plôch…
28. január 2014