Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25_2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - §41
31. október 2013
INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Informácia
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Mesto Nitra

IČO: 00308307
Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Roman Mikušinec
Telefón: +421 908934680
Fax: +421 376511931
Email: mikusinec@astronomiaonline.org
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa (URL): http://nitra.sk
2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA
Názov pridelený zákazke: Nákup odpadových nádob, nákup ekoskladov, nákup zberových automobilov
Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž
Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie:
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2013/S 068-113129
z: 06.04.2013
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania:
Číslo oznámenia vo VVO: 15081-MST, číslo VVO 173/2013 z 05.09.2013
3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ
Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Ostatné“
Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 04.11.2013
Dátum odoslania tejto informácie: 31.10.2013
Poznámka: Údaje (pri uvádzaní ktorých je to použiteľné) je potrebné vyplniť v súlade so zverejneným oznámením o
vyhlásení verejného obstarávania /oznámením použitým ako výzva na súťaž (výzvou na predkladanie ponúk)
1/


Najčítanejšie správy
Informácia §41 - Rekonštrukcia ZŠ - Topoľová
5. február 2014
Nákup odpadových nádob, nákup ekoskladov, nákup…
29. január 2014
Informácia §136 - Súvislá oprava spevnených plôch…
29. január 2014
Informácia §136-Súvislá oprava spevnených plôch…
28. január 2014