INHABIT

Inkluzívne zdravie a pohoda v malých a stredných mestách (IN-HABIT) je európskym projektom v rámci programu Horizont 2020, ktorého cieľom je identifikovať inovácie na podporu inkluzívneho zdravia a pohody v malých a stredných mestách. V každom zo štyroch pilotných miest –  Nitra, Cordoba, Riga a Lucca  projekt skúma, ako by mobilizácia existujúcich podhodnotených zdrojov (ako sú kultúra, potraviny, väzby medzi ľuďmi a zvieratami a umenie a životné prostredie) mohla prispieť k zlepšeniu zdravia a pohody so zameraním na rodovú rovnosť, diverzitu, spravodlivosť a inklúziu. Integrovaný prístup bude kombinovať technologické, digitálne, prírodne založené, kultúrne a sociálne inovácie vo vybraných mestských verejných priestoroch. Tieto riešenia budú navrhnuté a implementované spolu s členmi miestnych komunít. Projekt bude realizovaný počas päťročného obdobia v rokoch 2020 – 2025.

IN-HABIT konzorcium je zložené z 21 partnerov zo 7 európskych krajín (Španielsko, Taliansko, Lotyšsko, Slovensko, Spojené kráľovstvo, Nemecko, Belgicko) a Kolumbie. Tím tvoria univerzity, špičkové výskumné organizácie, zástupcovia miest, miestni partneri, malé alebo stredné podniky a neziskové organizácie, ktoré spolupracujú na dosiahnutí spoločného cieľa.

Projekt IN-HABIT v Nitre sa zameriava na umenie a životné prostredie. Cieľom projektu, ktorého slovenskými partnermi sú Mesto Nitra, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a  OZ Triptych, je vytvorenie reverzibilnej multifunkčnej otvorenej mestskej krajiny pozdĺž 8 km dlhej cyklotrasy spájajúcej priemyselný park a mestskú časť Dražovce s centrom mesta. Séria mobilných multifunkčných prvkov poskytne platformu pre spoločenské, kultúrne, vzdelávacie a športové aktivity pozdĺž cyklotrasy. V rámci projektu budú vytvorené aj riešenia interaktívneho osvetlenia a experimentálne záhrady.

Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o projekte a zistiť, ako sa môžete zapojiť, navštívte našu webovú stránku  inhabit-h2020.eu, alebo sa spojte s nami na sociálnych sieťach:

facebook.com/inhabith2020

facebook.com/InHubNitra

twitter.com/INHABIT_H2020

linkedin.com/company/inhabit-h2020

logo

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 869227

Súbory na stiahnutie:

Plagát č. 1

Plagát č. 2


Vytvorené: 8. 9. 2022