Hra na hudobné nástroje a spev spríjemnia deťom školské prostredie
23. november 2022

Hudobné krúžky a bubenícke workshopy prebehli na niektorých  základných školách.

Projekt OnStage


Mesto Nitra sa ako jedno z viacerých slovenských a českých miest zapojilo do iniciatívy na prenos dobrej praxe Mesta Brna – OnStage v rámci operačného programu Urbact.

Unikátna metóda, ktorá  pochádza pôvodne z Venezuely, už bola aplikovaná s úspechom napríklad v Španielsku.  

Zameraná je na integráciu študentov zo sociálne vylúčených oblastí a realizuje sa prostredníctvom skupinovej výučby hudby a scénického umenia na školách.

V rámci aplikácie metódy prenosu dobrej praxe mesta Brno sa lektori, riaditelia škôl spolu s projektovým tímom Mesta Nitry zúčastnili worshopov, školení, prezentácií priamo v Brne, v Trenčíne aj v Plzni. Prezentované pozitívne výsledky a reálne skúsenosti z Brna boli presvedčivým argumentom pre zámer aplikovať projekt OnStage  i u nás v Nitre.

Na jeho realizáciu boli z rozpočtu Mesta Nitry zakúpené hudobné nástroje a pred prázdninami už prebehli prvé hodiny posilnenej hudobnej výchovy a hudobné krúžky na troch nitrianskych základných školách –  ZŠ a MŠ Novozámocká, ZŠ Krčméryho a ZŠ Sčasného.

Implementácia pilotných hudobno-vzdelávacich programov zároveň prebiehala spolu s prevenciou sociálno-patologických javov. Na dvoch školách sa začiatkom tohto školského roka uskutočnili motivačné bubenícke workshopy  s nitrianskym bubeníckym zoskupením Campana batucada.

Keďže všetci zapojení spoločne veríme myšlienke, že aj prostredníctvom hry na hudobné nástroje a spevu  je možné deťom spríjemniť školské prostredie a formou autorít priamo z komunity ukázať, že z lavíc sa dá dostať na pódium, plánujeme v aktivitách pokračovať. Aby inklúzia, integrácia a podpora vzdelávania detí zo sociálne vylúčených komunít neostávali iba pojmami na stránkach strategických dokumentov.

Andrea Oravcová
Odbor projektového a strategického riadenia

Foto: archív mesta


Najčítanejšie správy
Dobrovoľní hasiči zasahovali aj pri…
16. máj 2024
Staň sa hrdinom a zapoj sa do Týždňa…
15. máj 2024
ZŠ Benkova sa zapojila do projektu Elektroodpad…
13. máj 2024
Pred Priorom odkryli 3600 rokov starý hrob
9. máj 2024