• Správa o výsledku kontroly č. 4 – Kontrola použitia finančných prostriedkov vložených formou členského príspevku do záujmového združenia právnických osôb Nitra 2026, vrátane kontroly postupov verejného obstarávania
  • Správa o výsledku kontroly č. 3 – Kontrola dodržiavania finančných limitov pri zákazkách malého rozsahu v oblasti údržby majetku vo vlastníctve mesta Nitry v Službyte Nitra, s.r.o.
  • Správa o výsledku kontroly č. 2 – Kontrola dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru uzatvorených s Mestom Nitra

Vytvorené: 6. 10. 2022