Akademická Nitra 2023
22. jún 2023

O hlavnú cenu festivalu slovenské gajdy sa bude uchádzať jedenásť súťažiacich súborov

Medzinárodný akademický folklórny festival už čoskoro otvorí svoje brány, koná sa v dňoch 5. – 7. júla 2023. Päťčlenná odborná medzinárodná porota bude hodnotiť súťažné choreografie siedmich domácich a štyroch zahraničných súborov. Kultúrne podujatie obohatí aj nesúťažné vystúpenie indonézskeho súboru ShmaraGita Art Community pri Veľvyslanectve Indonézskej republiky v Bratislave a slovenského tanečného súboru Domovina, ktorý pôsobí vo Windsore v Kanade.

Slovensko, Česko, Poľsko, Bulharsko a Srbsko. Jedenásť neprofesionálnych vysokoškolských folklórnych súborov z týchto krajín zabojuje o titul domáci, resp. zahraničný laureát festivalu Akademická Nitra 2023, získať môžu aj ďalšie osobitné ocenenia. Obaja víťazi si okrem iného odnesú festivalovú cenu – slovenské gajdy z dielne výrobcu ľudových hudobných nástrojov Drahoša Daloša.

Päťčlennú medzinárodnú odbornú porotu tvoria odborníci v oblasti folkloristiky –  generálny riaditeľ Slovenského ľudového umeleckého kolektívu (SĽUK) Juraj Hamar, vedúci tanečnej skupiny Vojenského umeleckého súboru Ondráš v Brne Jan Kysučan, docentka na Oddelení etnológie Ústavu manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Margita Jágerová, tanečník a choreograf Poddukelského umeleckého ľudového súboru (PUĽS), externý choreograf Divadla Jonáša Záborského V Prešove Viliam Mikula a odborný pracovník pre folklór a folklorizmus v Národnom osvetovom centre v Bratislave Michal Noga.

Porotcovia budú počas dvoch súťažných večerov 5. a 6. júla v Divadle Andreja Bagara hodnotiť súťažné choreografie folklórnych súborov – Borievka (Technická univerzita v Košiciach), Ekonóm (Ekonomická univerzita v Bratislave), Hornád (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach), Mladosť (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici), Poľana (Technická univerzita vo Zvolene), Stavbár (Žilinská univerzita v Žiline), Zobor (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre), Lučina Brno (Univerzita Obrany), Skalni (Poľnohospodárska univerzita v Krakove), Sonja Marinkovič (Univerzita v Novom Sade) a Trakiiska Mladost (Poľnohospodárska univerzita v Plovdive). 

Reprezentačný galaprogram 7. júla v DAB obohatí aj vystúpenie indonézskeho súboru   ShmaraGita Art Community pri Veľvyslanectve Indonézskej republiky v Bratislave, ktorý predstaví tradičný tanečný príbeh o zbere ryže. Nitranom a návštevníkom nášho mesta sa na Svätoplukovom námestí predstaví aj slovenský tanečný súbor Domovina, ktorý pôsobí vo Windsore v Kanade.

Nad Medzinárodným akademickým festivalom folklórnych súborov Akademická Nitra 2023 prevzala záštitu prezidentka SR Zuzana Čaputová. Festival ako hlavný organizátor pripravuje Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Spoluorganizátorom je Nitriansky samosprávny kraj a Mesto Nitra.

Partnermi a mediálnymi partnermi sú Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o., Kolíňany, AGRO DIVÍZIA, s.r.o., Selice, Babičkin dvor, Berto, TESCO, Kaufland, PD Žemberovce, PD Krakovany Stráže, SIGI Trade, Steiger, Tami, Tekmar, MY Nitrianske noviny, Poľnohospodár, Roľnícke noviny a TV Nitrička.

Účinkujúce súbory sa už tešia na priaznivcov a skvelých divákov. Novinky prinesieme aj na  webe Akademickej Nitry 2023 www.akademickanitra.sk  a na sociálnych sieťach.


Najčítanejšie správy
Pripomenuli sme si 20 rokov nášho suseda v únii
19. jún 2024
Súťaž na predajcov v mestskom parku
19. jún 2024
Pomôžte ľuďom zasiahnutým povodňami
18. jún 2024
Vyberte sa za pokladmi Slovenska
14. jún 2024