Ekonomicky oprávnené náklady na prevádzku poskytovaných sociálnych služieb Mestom Nitra v zmysle § 77 ods. 3 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov


Vytvorené: 26. 11. 2021