Dva roky spolupráce: primátor ocenil partnerov pri integrácii cudzincov
6. marec 2024

Spoločným obedom ocenil primátor Marek Hattas partnerov spolupracujúcich na integrácii cudzincov v Nitre. Stalo sa tak dva roky od vypuknutia ruského útoku na územnú celistvosť a suverenitu Ukrajiny.

Najmä prvé mesiace po invázii zažívala Nitra prílev vojnových odídencov z Ukrajiny – do konca roka 2022 ich prišlo do nášho kraja viac ako 10-tisíc. Niektorí zostali, iní sa postupne vrátili, ďalší sa posunuli ďalej do Európy.

Už v prvých týždňoch sa v Nitre sformovala sieť spolupracujúcich organizácií, ktoré koordinovali poskytovanie najmä zdravotníckych potrieb, liekov a potravinovej pomoci. Neskôr sa pripojili ďalší partneri a forma pomoci nadobudla viac integračný charakter v podobe rôznych aktivít, ktoré majú za cieľ prepojiť slovenskú a ukrajinskú komunitu.

Pri začleňovaní odídencov do bežného života zohrali za ostatné dva roky nezastupiteľnú úlohu neziskové organizácie, lokálne združenia a desiatky dobrovoľníkov. Počas spoločného obeda im primátor Hattas poďakoval za prácu a odhodlanie, vďaka ktorým sa v Nitre podarilo vytvoriť pre cudzincov prostredie plné pochopenia a prijatia.

Medzi organizácie, ktoré počas dvoch rokov aktívne spolupracovali s Mestom Nitra a kontaktným miestom COMIN na integrácii cudzincov patria predovšetkým títo partneri: ASSR, Diecézna charita Nitra, EFFETA – Stredisko sv. Františka Saleského, Evanjelická DIAKONIA ECAV na Slovensku, IOM, Káčko (IPčko), Liga za duševné zdravie SR, Mareena, Národný inštitút vzdelávania a mládeže Krajské pracovisko Nitra / NIVAM-UNICEF, NKN – Nitrianska komunitná nadácia, Nitrianske centrum dobrovoľníctva, OZ Centrum pre rodinu – Nitra, PODAJ MI RUKU-Nitra, Pokoj a dobro – pomoc nudznym – Peace and Good, Centrum Slniečko, n.o., Slovenská humanitná rada / Slovak Humanitarian Council, Slovenský Červený kríž, územný spolok Nitra, TENENET.

Poďakovanie patrí aj ďalším organizáciám, ľuďom a dobrovoľníkom, ktorí svojou prácou dokázali, že empatia a solidarita sú v dnešnej dobe kľúčové pre vybudovanie silnej a udržateľnej komunity, dobrých vzťahov a mierového spoločného života.

(red)
foto: Roman Oravec


Najčítanejšie správy
Na radnici a mestskej polícii pribudnú…
12. apríl 2024
Nitra chce byť pripravená, ak vznikne ďalšia…
11. apríl 2024
Grantový program EKO ďalej Nitra
11. apríl 2024
Verejná konzultácia k Akčnému plánu pre mládež
8. apríl 2024