Dobrovoľní hasiči zasahovali aj pri silvestrovskom požiari bytovky
16. máj 2024

Každá obec s viac ako 500 obyvateľmi má mať zo zákona zriadený dobrovoľný hasičský zbor. V Nitre fungujú až dva. Dobrovoľný hasičský zbor mesta Nitra vznikol v roku 2003. Ďalší pribudol v roku 2019, kedy založili Dobrovoľný hasičský zbor mesta Nitra Pribina.

Z mestského rozpočtu dostávajú oba zbory po sedemtisíc eur ročne. Peniaze využívajú na nákup a servisovanie techniky či na kúpu paliva.


V oboch zboroch je dnes po jedenásť dobrovoľných hasičov, v každom zbore je aj jedna žena. Velitelia oboch zborov sú súčasne členmi krízového štábu mesta. Staršiemu zboru velí Marián Grman, mladšiemu Ctibor Bajla. Obaja velitelia sú vo svojich funkciách relatívne krátko, od 1. marca. Najstarším dobrovoľným hasičom je 71-ročný Jozef Gajdoš, ktorý postavil hasičskú zbrojnicu v Dražovciach, o ktorú sa dodnes stará.

V prípade potreby zasahujú dobrovoľní hasiči nielen pri požiaroch, ale aj pri rôznych iných živelných pohromách či mimoriadnych udalostiach. Úzko spolupracujú s integrovaným záchranným systémom, svoju činnosť koordinujú s profesionálnymi hasičmi. Členovia zborov sa podieľali napríklad na likvidácii obrovského požiara z prvých hodín roka 2023, kedy vyhorel bytový komplex v Polygone. Rovnako pomáhali aj pri zabezpečení núdzového stavu počas pandémie koronavírusu.


„Mesto ich služby využíva aj počas hromadných kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, na ktorých musí byť zabezpečená hasičská služba,“ hovorí Dalibor Dubiňák, referent civilnej ochrany na nitrianskej radnici. Dobrovoľných hasičov tak môžete vidieť napríklad na mestských slávnostiach Nitra, milá Nitra, športových súťažiach či na koncertoch.


Úlohou dobrovoľných hasičov nie sú iba zásahy v krízových situáciách. Títo ľudia sa musia neustále odborne vzdelávať. Vedomosti o hasičskom povolaní ale napríklad aj o prvej pomoci posúvajú ďalej na rôznych besedách pre žiakov a študentov. Pre verejnosť si tiež často pripravujú ukážky svojej techniky, materiálu či zásahu. Napríklad Martin Horemuž pripravil pre žiakov ZŠ Nábrežia Mládeže ukážku hasičského vozidla, prednášku o prvej pomoci a besedu o hasičskom povolaní. Našu hasičskú zbrojnicu v Dražovciach navštívili deti z MŠ Belopotockého. Príslušníci dobrovoľných hasičských zborov mesta boli súčasťou spoločnej ukážky záchranných zložiek v OC CENTRO Nitra, tiež postavené máje v Dražovciach a pri Matici Slovenskej sú ich zásluhou.

Úplne prvý hasičský zbor fungoval v Nitre od roku 1869. Pri svojom založení mal 64 členov.

Tomáš Holúbek, hovorca Nitry
foto: archív DHZ


Najčítanejšie správy
Staň sa hrdinom a zapoj sa do Týždňa…
15. máj 2024
ZŠ Benkova sa zapojila do projektu Elektroodpad…
13. máj 2024
Pred Priorom odkryli 3600 rokov starý hrob
9. máj 2024
Začína Medzinárodný týždeň povedomia o komposte
5. máj 2024