Deň materských škôl pripomenie význam predškolského vzdelávania
6. november 2023

Významným medzníkom v dejinách predškolskej pedagogiky na Slovensku je 4. november 1829. V tento deň bola v Banskej Bystrici založená prvá detská opatrovňa na území Slovenska. Jej zakladateľkou bola grófka Mária Terézia Brunswická. Deň materských škôl je preto sviatkom, ktorý nám pripomína úlohu a význam predškolského vzdelávania. 

Mesto Nitra organizuje pri tejto príležitosti v Mestskej športovej hale na Klokočine podujatie „Deň materských škôl“. Uskutoční sa 8. novembra od 9. do 11. hodiny. Zástupcovia spomedzi detí z materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitra tak oslávia svoj sviatok zábavno-vzdelávacím dopoludním. Cieľom podujatia je prezentácia predprimárneho vzdelávania, príležitostí na voľnočasové aktivity pre deti predškolského veku a integrácia ukrajinských deti a detí iných minorít, ktoré v Nitre žijú, do spoločnosti. 

Toto podujatie sa uskutoční vďaka podpore Nitrianskej komunitnej nadácie, Mesta Nitra a UNICEF v grantovom programe „Spoznajme sa“.

-red-
foto: Freepik


Najčítanejšie správy
Bežci sa rozlúčia so starým rokom silvestrovským…
7. december 2023
Vianoce v Turisticko-informačnom centre Nitra
5. december 2023
Oslavy 30. výročia diplomatických vzťahov medzi…
5. december 2023
V decembri sa mení grafikon verejnej dopravy
4. december 2023