Bola to fakt výzva, možnosť robiť identitu mesta nie je na Slovensku každý deň
10. november 2022

Andrej Barčák, Andrej Čanecký, Martin Kahan. Nitriansko-bratislavské dizajnérske trio, ktoré stojí za novou vizuálnou identitou mesta Nitry. Vytvorili ju na základe vyhodnotenia súťaže návrhov, v ktorej mali rozhodujúce slovo odborníci na dizajn. Nadväznosť na históriu, hravosť opancierovanej ruky a exkluzívne písmo sú základnými znakmi, ktoré sprevádzajú komunikáciu mesta. Premyslenú a moderne pôsobiacu identitu ocenila aj odborná porota a udelila jej prestížnu Národnú cenu za dizajn 2022 v kategórii Identita.

V prvom rade gratulujem za náš spoločný úspech. Čo zisk Národnej ceny za dizajn znamená pre mesto a jej novú vizuálnu identitu?

M.K.: Je to príjemné overenie toho, že sme vytvorili niečo, čo funguje. Nie je to ocenenie len pre nás, ale aj pre mesto, že sa vydalo správnou cestou. Dizajn bol vybraný v súťaži o novú vizuálnu identitu odbornou porotou a Národná cena za dizajn je ďalší bod, kedy ďalšia porota ohodnotila kvalitu našej práce a potvrdila to nám aj mestu.

A. B.: Potvrdilo sa, že mesto urobilo dobré podklady pre súťaž a vznikla z toho vec, ktorá bola ocenená odborníkmi a tým pádom to má mesto overené.

Čo si má bežný človek predstaviť pod pojmom vizuálna identita? Ako by ste to vysvetlili napríklad svojim starým rodičom?

M. K.: Už zo samotného slovné-ho spojenia – vizuálna identita vieme odčítať: Vizuálna, čiže to, čo sledujeme očami, pozeráme sa na to. Identita, čiže nejaký charakter, štýl. Ako príklad si môžeme predstaviť človeka, ktorý má na sebe oblečenie nejakého strihu, farby. Hovorí sa, že šaty robia človeka, definujú charakter, čiže nejakú našu vizuálnu identitu. Dalo by sa povedať, že vizuálna identita je oblečenie značky. Sme takí krajčíri značiek.

„Vizuálna identita je oblečenie značky. Sme takí krajčíri značiek.“ Martin Kahan, grafický dizajnér

Kde v meste môžu ľudia vidieť vizuálnu identitu?  

A. B.: Prakticky je to všetko. Mesto je jeden obrovský celok, ktorý musí komunikovať naprieč množstvom rôznych médií a cieľových skupín. Sú to autobusy, oznamy v autobusoch, plagáty, citylighty, webová stránka, sociálne siete, brožúry. Skrátka všetko. V tom-to je aj tento projekt skvelý, že môžeme ukázať fungovanie a možnosti vizuálnej identity v plnej sile. Pri malých projektoch to nie je vždy možné

A. Č.: Všade, kde má mesto možnosť komunikovať aj inak ako len čistým textom.

Nová vizuálna identita je na prvý pohľad hravá. Pracujete s motívom opancierovanej ruky, ktorá nesie nespočetné množstvo motívov od Proglasu, cez prskavku, flautu, kúpacie koleso až po šálku kávy. Koľko takýchto rúk už existuje?

A. Č.: Momentálne ich je okolo 170 a počet stále rastie.

Ktorý je váš obľúbený?

M. K.: Najlepší je originál. To je aj logika celej identity, ktorá vychádza z erbu mesta Nitra a my sa s tým ďalej hráme.

A. B.: Mňa baví ruka s mobilom, kde pekne vidieť kontrast prepojenia starého s novým.

Ako bolo povedané, symbol ruky je Nitranom známy z mestského erbu. Niektorí sa v začiatkoch používania novej vizuálnej identity zľakli, že mesto zmenilo erb. Uveďme to teda na pravú mieru.

A. B.: V prvom rade treba povedať, že erb sa nezmenil a stále samostatne funguje. Na Slovensku je typické využívať erby a zároveň aj logá. Našim cieľom bolo zjednotiť tieto dva motívy do jedného celku. S tým, že erb funguje v pôvodom stave, v akom bol. My sme vytvorili štylizovanú, jemne upravenú verziu erbu do loga, ktorá funguje ako vizuálny systém, kde obmieňame motív ruky. Pôsobí to ako jedno, ale sú to dve rôzne veci

M. K.: Erb má heraldický základ a dodržuje určité pravidlá, je kvázi nemenný. Naša vizuálna identita vychádza z erbu, aby zbytočne nevznikol ďalší úplne nový grafický prvok. Svojou miernou štylizáciou symbol a identita reaguje aj na súčasné potreby mesta a jej komunikáciu smerom k občanom.

Grafická dizajnérka Ľubica Segečová, ktorá bola členkou odbornej poroty, keď mesto obstarávalo novú vizuálnu identitu, označila váš návrh za silne patriotický, nie však patetický. Cítime v ňom veľa historických odkazov. Už spomínanú opancierovanú ruku a za zmienku určite stojí aj originálne písmo inšpirované hlaholikou. Ako teda vznikala nová vizuálna identita?

M. K.: Už zadanie nám hovorilo, v akej oblasti sa hýbeme. Hľadali sme identitu mesta a prístup ako mesto spoznať. My sami sme sa naučili, ako pristúpiť k identite mesta. Je to špecifické zadanie, ktoré je úplne iné ako ostatné zadania z komerčného prostredia. Začali sme výskumom, ako komunikujú iné mestá, ako vznikajú identity súčasné, alebo aj tie v minulosti. To nás naviedlo rozmýšľať nad tým, aký je rozdiel medzi mladými mestami a mestami, ktoré majú históriu.

A. Č.: Chceli sme prísť s niečím, čo mesto už má, pozná a rozumie tomu. A prácu s týmto prvkom sme posúvali ďalej. Rovnaký prístup sme zvolili aj pri erbe. Hľadali sme niečo, čo je pre Nitru vlastné a čo majú ľudia radi. To, na čo sú ľudia v Nitre hrdí, je práve príchod Cyrila a Metoda na územie Nitry a prinesenie písma. Pri novom písme vychádzame z pôvodných tvarov hlaholiky a nástroja, ktorým bolo zrezané pierko. Inšpirujeme sa pri tvorení nového písma v latinkových tvaroch zo starého hlaholického písma.

Výhra verejnej súťaže na novú vizuálnu identitu a zisk Národnej ceny za dizajn je potvrdením a ocenením odborníkov z oblasti dizajnu. Máme tu však aj ďalšiu „porotu“, a ňou sú samotní obyvatelia Nitry. Jednou z prvých vecí, ktorú sme ako mesto odkomunikovali, bolo práve nové logo, ktoré, ako sme spomínali, vzbudilo vášne. Sledujete aj tieto reakcie?

A. B.: Ja si myslím, že pri spúšťaní akýchkoľvek vizuálnych identít je to vždy rovnaké. Ľudia ťažko prijímajú nejakú veľkú zmenu. Nitra je podľa mňa príkladom toho, že tu to prijatie bolo dobré. Tým, že ľudia boli dlhodobo spojení s erbom, prechod bol plynulý. Postupne pochopili, ako to funguje a aj negatívne komentáre sa začali otáčať. Akonáhle daná komunita uvidela ten „svoj symbol“, ktorý im je naj-bližší, tak ich to potešilo. Takto si mesto získava ľudí.

A. Č.: Myslím si, že nová vizuálna identita funguje hlavne na tom, ako sa ruka obmieňa. Ak sa ľudia na začiatku zľakli, že sme zmenili erb a pridali nový prvok, tak to nie je pravda. Postupne na to prichádzajú, aké to má plusy a ako to funguje.

Mne osobne sa zdá, že sa táto bariéra prelomila počas extraligy, kedy sme vypustili ruku s hokejkou. Napríklad v lete nám písala partia mladých ľudí, ktorí si chceli nové logo vytlačiť na vlajku a vziať na festival. Alebo minule nás oslovil školský hokejový klub, že by chceli použiť ruku s hokejkou na ich dresy.

A. Č.: Áno, je dôležité, aby sa vizuál dostal medzi ľudí.

A. B.: Videl som, že niektorí ľudia si sami vytvárali ruky. Už s tým žijú.

Do spolupráce s mestom ste išli ako spolupráca dvoch grafických štúdií – Andrej & Andrej, za ktorými stoja Andrej Barčák a Andrej Čanecký a KHN office, pod ktorým tvorí Martin Kahan. Prečo toto rozhodnutie?

A. Č.: Bolo to veľmi prirodzené. S Martinom spolupracujeme dlhodobo a prišli sme na to, že každý z nás je dobrý v iných veciach. Toto spojenie funguje.

A. B.: Je to dosť komplexný projekt a treba na to viac hláv. Spektrum je fakt široké, od tlačených plagátov až po digitálne výstupy. Každý je v niečom lepší a takto si vieme dávať medzi sebou spätnú väzbu.

Aké sú vaše úlohy v tíme? Kto má čo na starosti?

A. B.: Všetci na tom robíme spolu. Je jedno, kto čo navrhne, potom si k tomu spolu sadneme a prekonzultujeme to.

Do prvého kola verejnej súťaže na vytvorenie novej vizuálnej identity mesta sa prihlásilo až 21 uchádzačov. Do druhého kola ste postúpili piati. Bolo rozhodnutie prihlásiť sa jednoznačné? Aká bola motivácia?

A. B.: Motivácia prišla sama. Tým, že som z Nitry, sledujem, čo sa v meste deje a stále sa sem vraciam. A tiež nie je úplne zvykom, že sa robia redizajny alebo identity miest na Slovensku. Všetci traja dobre poznáme Nitru a mali sme to mesto navnímané.

A. Č.: Poznáme to mesto, takže bolo veľmi prirodzené, že sme sa prihlásili do súťaže.

A. B.: Bola to fakt výzva. Možnosť robiť identitu mesta nie je na Slovensku každý deň.

M. K.: Práve súťažné podmienky boli dobre postavené. Spolupráca mesta s Úniou grafických dizajnérov preto oslovila široké spektrum dizajnérov. Aj to je jeden z dôvodov prečo sa toľko dizajnérov prihlásilo do súťaže.

A. Č.: Oproti iným súťažiam bola súťaž mesta Nitra zaujíma-vá aj v tom, že išlo o ročnú spoluprácu s mestom, čo vnímame za doteraz najlepšiu vec, ktorá bola nastavená. Myslíme si, že každá identita by mala mať ten-to proces a dobre funguje, keď sa to všetko neuzatvorí hneď na začiatku, ale postupne sa to vyvíja. Spoločne prichádzame na to, čo funguje a čo nie.

Musí mať dizajnér skúsenosť s mestom a poznať ho, aby mohol vytvoriť jeho vizuálnu identitu? Mali ste výhodu v tom, že ste niektorí v meste žili, prípadne ho častejšie navštevovali?

A. B.: Nie. Bola to len rýchlejšia skratka k nápadom. Ale bežne sa dá robiť aj identita mesta bez toho, aby človek mesto poznal, musí ho však spoznať. Tým procesom si musí každý prejsť, len my sme možno mali trochu rýchlejšiu cestu, lebo Nitru sme poznali.

Andrej Barčák, vy ste rodák z Nitry. Čo pre vás znamená tvoriť vizuálnu identitu rodného mesta?

A. B.: (smiech) Asi už nemusím nič robiť, už som spravil naj-viac, čo sa dalo. Teším sa.

Dostávaš spätnú väzbu od rodiny, kamarátov? Pochvália sa rodičia, keď idú po meste – Tak toto robil náš syn?

A. B.: Mamina mi hovorila, že keď išli s ocinom autom a išiel okolo nový autobus, tak vykríkla – Aha, toto je to logo! (smiech).

Väčšina ľudí povie, že je to fakt super, že to skvelo funguje… a pritom taká blbosť. (smiech)

Je toto vaša prvá spoluprácu so samosprávou, prípadne štátnou inštitúciou?

A. Č.: So štátnou inštitúciou nie. Máme za sebou spoluprácu s verejnou ochrankyňou práv.

A. B.: Tiež to bola súťaž a tiež sme robili vizuálnu identitu. Plus sme robili vizuálnu identitu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

M. K.: Nie je, ja mám skúsenosť zo súťaže na vizuálnu identitu Mestskej knižnice v Bratislave, ktorá sa konala minulý rok a ktorá bola tiež nominovaná na Národnú cenu za dizajn 2022.

V čom je to iné ako napríklad komerčný klient?

A. B.: Pri súťaži v zadaní. Na začiatku neprebieha diskusia medzi nami a klientom. Pri komerčnom klientovi alebo pri priamom zadaní sa vieme o veciach baviť hlbšie a dlhšie. Skôr od neho vytiahneme, čo potrebujeme a kam sa chce dostať. Pri súťaži to môže byť niekedy výstrel. Urobíme návrh a musíme sa trafiť do zadania bez toho, aby sme sa bavili s vyhlasovateľom súťaže, čiže klientom.

A. Č.: Pri prihlasovaní musíme už na začiatku prísť na všetky možnosti a ukázať koncept fungovania.

Kompletný dizajn manuál novej vizuálnej identity Nitry má byť hotový do konca roka. Na čom aktuálne pracujete?

A. Č.: Uzatvárame celý kolobeh prác manuálom. Jednotlivé princípy dávame do jedného celku – manuálu, ktorý bude určovať systém a princípy. Mesto bude podľa nich dobre postupovať pri vytváraní ďalších nových výstupov.

A. B.: V pláne je aj nový vizuál Radničných novín, čiže prvé novoročné číslo už bude v novej vizuálnej identite.

Lenka Mareková
Rozhovor bol uverejnený v Radničných novinách 11/2022


Najčítanejšie správy
Zeleň prerastajúca hranice pozemku spôsobuje…
17. apríl 2024
Aj Nitra sa zaodeje do červenej farby
17. apríl 2024
Nitra ožije univerzitnými dňami
14. apríl 2024
Na radnici a mestskej polícii pribudnú…
12. apríl 2024