Biela pastelka aj v našich uliciach    
18. september 2023

Verejná zbierka Biela pastelka bude už po dvadsiaty druhýkrát v uliciach slovenských miest a obcí. Dobrovoľníci a dobrovoľníčky nebudú chýbať ani v Nitrianskom kraji. Organizátorom zbierky je Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Biela pastelka pomáha tým, ktorí to potrebujú – ľudia so zrakovým postihnutím. Nevidiaci a slabozrakí nájdu pomoc v 8 krajských strediskách, v ktorých odborné pracovníčky a odborní pracovníci ročne pomôžu dovedna 3 000 klientom. Venujú im viac ako 2 600 hodín pomoci. „Aj vďaka zbierke Biela pastelka môžeme naše služby poskytovať bezplatne. Ich dĺžku nelimitujeme, každému klientovi sa pracovníci venujú tak dlho ako potrebuje. Aby sme boli klientom čo najbližšie, najmä vo veľkých krajoch, nájdu nás – okrem krajského mesta – aj v tzv. poradenských miestach. Klientom pomáhame im nielen ambulantne, ale i v domácom prostredí. Chceme, aby naši klienti žili plnohodnotný a naplnený život, hoci bez zraku alebo s jeho zvyškami,“ hovorí Eliška Fričovská, PR manažérka Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

V Nitrianskom kraji poskytuje ÚNSS svoje služby:

V Nitre, Šali, Nových Zámkoch, Zlatých Moravciach, Topoľčanoch, Komárne, Leviciach a v Šahách.
Aj v uliciach miest a obcí Nitrianskeho kraja môžu darcovia získať symbolickú pastelku ako poďakovanie za dobré srdce a dobrovoľný finančný príspevok. Pastelka nie je len poďakovaním sa darcom za ich porozumenie a veľkorysosť, ale aj symbolom solidarity s ľuďmi so zrakovým postihnutím.

Aké podmienky spĺňa „pastelkový tím“?

Pastelkový tím býva zväčša dvoj- až trojčlenný. Dobrovoľníci mávajú oblečené biele tričká s modrým logom zbierky Biela pastelka. Finančné prostriedky zbierajú do bielomodrých papierových pokladničiek, ktoré sú zapečatené nálepkou s popisom. Na ňom sa nachádza:
• názov organizácie: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
• názov zbierky: VEREJNÁ ZBIERKA BIELA PASTELKA 2023
• logo zbierky a číslo pokladničky
• informácia o registrácii na MV SR spolu s registračným číslom 000-2022-044176 a QR kód
• zbierkový tím sa tiež vie preukázať Poverením na vykonávanie zbierky vydaným Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska (dobrovoľníkov môžete požiadať, aby vám ho predložili, rovnako ako kópiu o registrovaní zbierky na MV SR)

Kam putujú vyzbierané finančné prostriedky?

Vyzbierané finančné prostriedky pomáhajú Bielej pastelke písať krajšie príbehy v životoch nevidiacich a slabozrakých. Využívajú sa:
• pri nácviku samostatnej chôdze s bielou palicou
• pri výučbe čítania a písania Braillovho písma
• na kurzy práce s kompenzačnými, optickými a technicky náročnými pomôckami
• na aktivity zamerané na obhajobu práv ľudí so zrakovým postihnutím
• na podporu aktivizovania ľudí nevidiacich a slabozrakých prostredníctvom kultúrnych, športových či voľnočasových podujatí
• pri nácviku sebaobslužných činností – varenie, pranie, žehlenie, upratovanie
• špecializované sociálne poradenstvo – poradenstvo pri vyrovnávaní sa s postihnutím, pri získavaní príspevkov, poradenstvo v zamestnávaní a pod.

Novinka aktuálneho ročníka – bezhotovostné darovanie v uliciach

V Nitre budú môcť darcovia venovať svoj dar na zbierkové konto aj bezhotovostne. Vďaka spolupráci s ČSOB bankou, budú mať vybrané tímy aj POS terminál, prostredníctvom ktorého možno prispieť platobnou kartou, mobilom alebo hodinkami.

Pre ďalšie informácie týkajúce sa organizovania zbierky je v Nitrianskom kraji k dispozícii Petra Ajdariová, vedúca Krajského strediska ÚNSS v Nitre. Kontaktné údaje: Petra Ajdariová, ajdariova@unss.sk, 0905 469 649.

Výstava Nevidím ale fotím

V Nitre, v OC Centro si do 30. septembra môžete pozrieť výstavu Nevidím ale fotím. „Zámerom aj cieľom projektu bolo dať príležitosť nevidiacim a slabozrakým odfotiť svet vôkol za pomoci intuície, asistenta, digitálnej techniky a automatického zaostrovania. Zároveň nám, majoritným nahliadnúť do intimity sveta nevidiacich a slabozrakých. Svetlo a tma sú súčasťou rovnováhy nášho spoločného vesmíru. Nie vždy je svetlo osvietením a tma tmárstvom. Tento projekt bol iný. Prostredníctvom autentických záberov, vytvorených nevidiacimi a slabozrakými ukázal život v „tme“, aby svetlo svietilo pre všetkých. Zároveň projekt napomáha posilňovaniu vzťahov medzi znevýhodnenými skupinami a majoritou,“ uviedlo obchodné centrum.

Nevidiacich a slabozrakých možno podporiť:

• 22. 9. 2023 v uliciach miest a obcí po celom Slovensku
• zaslaním SMS v hodnote 2 € na číslo 820 vo všetkých telekomunikačných sieťach
• príspevkom na účet SK23 1111 0000 0014 3025 8006
• príspevkom do stacionárnych pokladničiek umiestnených vo vybraných organizáciách a inštitúciách
• online darom prostredníctvom www.bielapastelka.sk
• po vypočutí Rozprávky pre malé Pastelky (na YouTube kanále s rovnomenným názvom)
• bezhotovostne prostredníctvom ČSOB POS terminálov v uliciach (kartou, hodinkami, mobilom)

Text a foto: Biela Pastelka, OC Centro


Najčítanejšie správy
Čaká nás už druhá Primátorská kvapka krvi v tomto…
24. apríl 2024
Deň advokácie: Využite bezplatnú právnu pomoc na…
23. apríl 2024
Registrácia predajcov na Vianočné trhy v Nitre…
22. apríl 2024
Zeleň prerastajúca hranice pozemku spôsobuje…
17. apríl 2024