Ako budú v prevádzke materské školy počas letných prázdnin?
31. máj 2023

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry budú počas letných prázdnin otvorené v obmedzenom režime.

Harmonogram prevádzkovania mestských materských škôl v júli a v auguste:

 • KLOKOČINA, DIELY
  • júl:         MŠ Benkova 17, MŠ Beethovenova 1, MŠ Na Hôrke 30, MŠ Nedbalova 17      
  • august: MŠ Alexyho 26, MŠ Zvolenská 23, MŠ Čajkovského 3
  • august: MDJ Bazovského 1

 • ČERMÁŇ
  • júl:         MŠ Dolnočermánska
  • august: MŠ Golianova

 • STARÉ MESTO, HORNÉ KRŠKANY
  • júl:         MŠ Párovská 36, MŠ Staromlynská 2, MŠ Štefánikova 128, MŠ Novozámocká
  • august: MŠ Piaristická, MŠ Mostná 1, MŠ Rázusova 26

 • CHRENOVÁ, JANÍKOVCE
  • júl:         MŠ Nábrežie mládeže 7, MŠ Štiavnická 1, MŠ Okružná 1 – Janíkovce
  • august: MŠ Ľudovíta Okánika 6, MŠ Topoľová 6, MŠ Za Humnami 28
  • august: MDJ Ľudovíta Okánika 6

 • ZOBOR, DRAŽOVCE
  • júl:         MŠ Vansovej 6, MŠ Platanova 3, MŠ Belopotockého 2
  • august: MŠ Dobšinského 2885/8

Presný organizačný harmonogram zabezpečenia prevádzky aj s náhradnými MŠ:


Najčítanejšie správy
Pripomenuli sme si 20 rokov nášho suseda v únii
19. jún 2024
Súťaž na predajcov v mestskom parku
19. jún 2024
Pomôžte ľuďom zasiahnutým povodňami
18. jún 2024
Vyberte sa za pokladmi Slovenska
14. jún 2024