16. zasadnutie (mimoriadnej) Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 3. novembra 2011
3. november 2011
16. zasadnutie (mimoriadnej) Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 3. novembra 2011
16. zasadnutie (mimoriadnej) Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 3. novembra 2011 Súbory na stiahnutie(1 ks):

Uznesenie zo 16. zasadnutia z (mimoriadnej) Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 03. novembra 2011

U z n e s e n i e zo 16. zasadnutia (mimoriadnej) Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 3. novembra 2011 Ikona súboru pdf (56 KB)


Najčítanejšie správy
Uznesenie z 35. riadneho zasadnutia Mestskej rady…
11. január 2022
Uznesenie z 37. riadneho zasadnutia Mestskej rady…
17. december 2021
Uznesenie z 36. riadneho zasadnutia Mestskej rady…
15. november 2021
Uznesenie z 34. riadneho zasadnutia Mestskej rady…
28. september 2021