15. zasadnutie (riadnej) Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 18. októbra 2011
18. október 2011
15. zasadnutie (riadnej) Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 18. októbra 2011
15. zasadnutie (riadnej) Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 18. októbra 2011 Súbory na stiahnutie(1 ks):

Uznesenie z 15. zasadnutia z (riadnej) Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 18. októbra 2011

U z n e s e n i e z 15. zasadnutia (riadnej) Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 18. októbra 2011 Ikona súboru pdf (96 KB)


Najčítanejšie správy
Uznesenie z 35. riadneho zasadnutia Mestskej rady…
11. január 2022
Uznesenie z 37. riadneho zasadnutia Mestskej rady…
17. december 2021
Uznesenie z 36. riadneho zasadnutia Mestskej rady…
15. november 2021
Uznesenie z 34. riadneho zasadnutia Mestskej rady…
28. september 2021