14. zasadnutie (riadnej) Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 27. septembra 2011
27. september 2011
14. zasadnutie (riadnej) Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 27. septembra 2011
14. zasadnutie (riadnej) Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 27. septembra 2011 Súbory na stiahnutie(1 ks):

Uznesenie zo 14. zasadnutia (riadnej) Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 27. septembra 2011

U z n e s e n i e zo 14. zasadnutia (riadnej) Mestskej rady v Nitre, konaného dňa 27. septembra 2011 Ikona súboru pdf (166 KB)


Najčítanejšie správy
Uznesenie z 35. riadneho zasadnutia Mestskej rady…
11. január 2022
Uznesenie z 37. riadneho zasadnutia Mestskej rady…
17. december 2021
Uznesenie z 36. riadneho zasadnutia Mestskej rady…
15. november 2021
Uznesenie z 34. riadneho zasadnutia Mestskej rady…
28. september 2021