Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Dodatok č. 8 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 8/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry v znení dodatkov č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7
Číslo 8/2019
Stav schválené
Schválené/Účinné podľa stavu od 01.01.1970