Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Dodatok č. 7 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 16/2008 o trhovom poriadku trhovísk a príležitostných trhov na Štefánikovej ul. 50 a Jurkovičovej ul. v Nitre v znení dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6
Číslo 16/2008
Stav schválené
Schválené/Účinné podľa stavu od 21.09.2023
Poznámka


Možnosť pripomienkovania do 18.09.2023 do 12:00, na email: bakova@msunitra.sk, popernikova@msunitra.sk