Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Stiahnuť dokument
Názov Dodatok č. 3 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 13/2019 o nakladaní s majetkom mesta v znení dodatkov 1 a 2
Číslo 13/2019
Stav schválené
Schválené/Účinné podľa stavu od 19.10.2023
Poznámka


Možnosť pripomienkovania do 16.10.2023 do 12:00, na email: bakova@msunitra.sk, popernikova@msunitra.sk