Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 14/2007 v znení dodatku č. 1, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Centrálnej mestskej zóny v Nitre
Číslo 14/2007
Stav návrh
Schválené/Účinné ---